METINVEST
Menu

Аналіз та візуалізація даних з використанням продуктів Microsoft

Гарант освітньої програми — Наталія ШЕВЧЕНКО

кандидат економічних наук, доцент


форма навчання — очно-дистанційна

На основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

спеціальність 051 Економіка