METINVEST
Menu

Гнучкі особистісні навички (soft skills) в
управлінні змінами

Гарант освітньої програми — Надія РАГУЛІНА

кандидат економічних наук, доцент


форма навчання — очно-дистанційна

На основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
спеціальність 051 Економіка