METINVEST
Menu

Доступ до публічної інформації

Керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» ТОВ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит. Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію в Університеті

Попченко Ольга Юріївна, cпеціаліст з комунікацій

email: Olga.Popchenko@mipolytech.education

Запитувач інформації має право звернутися до ТОВ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» (надалі Університет) із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації». Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запитувачі інформації можуть подати запит на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, а також звернутися до Університету із запитом на інформацію під час особистого прийому посадовими особами Університету.

Письмовий запит подається в довільній формі та має містити:

  • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, зразки яких можна роздрукувати з веб-сайту Університету.

Зразки форм для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді: 
document icon
document action
document icon
document action

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Якщо запит на інформацію надійшов до Університету поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – «Запит на публічну інформацію». Публічна інформація на запит надається безкоштовно. Проте, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Скринька анонімних звернень

На підставі Статуту Університету, Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» в разі анонімного звернення особа може повідомити про випадок булінгу (цькування), дискримінації, сексуального домагання через функціонал «Скринька анонімних звернень» на вкладці «Доступ до публічної інформації» офіційного вебсайту Університету. Таке звернення напряму передається ректору, який створює комісію для розгляду такої ситуації.

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Щорічний звіт Ректора про діяльність Технічного Університету «Метінвест Політехніка»

document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action

Річний звіт про діяльність Технічного Університету «Метінвест Політехніка»

document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action

Фінансова інформація

Штатний розпис на поточний рік

document icon
document action

Наявність гуртожитків, розмір плати за проживання

document icon
document action

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

document icon
document action

Запит публічної інформації

https://site-test.mipolytech.education/