METINVEST
Menu

Екологічний менеджмент і поводження з відходами металургійних підприємств

Гарант освітньої програми — Анатолій РОМАНЬ


форма навчання — очно-дистанційна

На основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

галузь знань 10 Природничі науки
спеціальність 101 Екологія