METINVEST
Menu

ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ

Важливою складовою діяльності університету є дотримання учасниками наукового та освітнього процесів вимог академічної доброчесності в частині запобігання академічному плагіату у навчальних, наукових, кваліфікаційних та науково-методичних роботах.

Перевірка академічних текстів робіт на наявність ознак плагіату в ТОВ “ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА” здійснюється згідно ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТОВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» за допомогою інформаційних онлайн-систем систем Unicheck та StrikePlagiarism.com.