METINVEST
Menu

Керівництво

ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ ПОВАЖНИЙ

Ректор Технічного Університету «Метінвест Політехніка»

Народився 3 лютого 1973 року у Донецьку.

Доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

Науково-викладацьку діяльність розпочав у 1995 році викладачем, потім працював заступником декана, завідувачем кафедри, проректором, а в 2007-2014 роках – ректором Донецького державного університету управління.

Керував Експертною радою ВАК із державного управління, очолював комісію з освіти Донецької обласної ради, був заступником голови Ради ректорів вишів Донецької області.

Під його керівництвом захищено 23 докторських і 35 кандидатських дисертацій, опубліковано 235 наукових робіт, серед яких 10 монографій, 55 підручників, навчально-методичних та навчальних посібників.

Науково-практичні рекомендації, викладені в його наукових працях, використані при розробці «Програм науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року», при внесенні змін Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку до нормативно-правових актів з питань фондового ринку та корпоративного управління, при організації системи управління великими промисловими підприємствами.

За цикл наукових праць «Становлення і розвиток ефективного корпоративного управління» в 2004 році здобув премію Президента України для молодих вчених. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.


РЕКОВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА

Перший проректор – проректор з навчальної роботи

Народилася 5 квітня 1977 року у Краматорську.

Доктор економічних наук, професор

Науково-викладацьку діяльність розпочала у 2001 році асистентом, потім працювала старшим викладачем, доцентом, професором Донецького державного університету управління. У 2014-2018 роках – завідувач кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки у Донецькому національному технічному університеті, 2018-2019 – завідувач кафедри економіки підприємства у Донбаській державній машинобудівній академії.

Учасник контрольних заходів відділу контролю за виконанням ліцензійних умов Міністерства освіти і науки України (2018-2019 рр.). Експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки України (з 2019 р.). Експерт групи з атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (з 2020 р.)

Автор та співавтор більше 200 наукових та навчально-методичних праць. Науковий керівник дисертаційних робіт (захищено 30 кандидатів та 5 докторів наук).

У 2018 році за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм Указом Президента України нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.


ІЗЕТОВ АБДУРАМАН ЕНВЕРОВИЧ

Проректор з адміністративно-господарської роботи

Народився 06 лютого 1962 року у с/з 50-річчя СРСР Чилицького району, Алма Атинської області Казахської РСР.

Кандидат юридичних наук