METINVEST
Menu

Керівництво

ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ ПОВАЖНИЙ

Ректор Технічного Університету «Метінвест Політехніка»

Народився 3 лютого 1973 року у Донецьку.

Доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

Науково-викладацьку діяльність розпочав у 1995 році викладачем, потім працював заступником декана, завідувачем кафедри, проректором, а в 2007-2014 роках – ректором Донецького державного університету управління.

Керував Експертною радою ВАК із державного управління, очолював комісію з освіти Донецької обласної ради, був заступником голови Ради ректорів вишів Донецької області.

Під його керівництвом захищено 23 докторських і 35 кандидатських дисертацій, опубліковано 235 наукових робіт, серед яких 10 монографій, 55 підручників, навчально-методичних та навчальних посібників.

Науково-практичні рекомендації, викладені в його наукових працях, використані при розробці «Програм науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року», при внесенні змін Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку до нормативно-правових актів з питань фондового ринку та корпоративного управління, при організації системи управління великими промисловими підприємствами.

За цикл наукових праць «Становлення і розвиток ефективного корпоративного управління» в 2004 році здобув премію Президента України для молодих вчених. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.


РЕКОВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА

Перший проректор — проректор з навчальної роботи

Народилася 5 квітня 1977 року у Краматорську.

Доктор економічних наук, професор

Науково-викладацьку діяльність розпочала у 2001 році асистентом, потім працювала старшим викладачем, доцентом, професором Донецького державного університету управління. У 2014-2018 роках — завідувач кафедри обліку, фінансів та економічної безпеки у Донецькому національному технічному університеті, 2018-2019 — завідувач кафедри економіки підприємства у Донбаській державній машинобудівній академії.

Учасник контрольних заходів відділу контролю за виконанням ліцензійних умов Міністерства освіти і науки України (2018-2019 рр.). Експерт Наукової ради Міністерства освіти і науки України (з 2019 р.). Експерт групи з атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності (з 2020 р.)

Автор та співавтор більше 200 наукових та навчально-методичних праць. Науковий керівник дисертаційних робіт (захищено 30 кандидатів та 5 докторів наук).

У 2018 році за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм Указом Президента України нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.


КУХАР ВОЛОДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Проректор з науково-дослідної роботи

Народився 20 липня 1977 року у Маріуполі.

Доктор технічних наук, професор

Наукову діяльність розпочав у 1999 році інженером науково-дослідного комплексу Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь). У 2003 році у Донбаській державній машинобудівній академії (м. Краматорськ) захистив кандидатську дисертацію. У 2005 році отримав вчене звання доцента. У 2013 році у Національній металургійній академії України (м. Дніпро) захистив докторську дисертацію. З 2014 року працював на посаді завідуючого кафедрою обробки металів тиском Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь). З 2015 має вчене звання професора.

Головував та входив до проектних і експертних груп з розробки стандартів вищої освіти, акредитації спеціальностей, освітніх і освітньо-наукових  програм.

В якості керівника та виконавця брав участь у 58 науково-дослідних роботах, R&D проектах і грантах, в тому числі у 5 науково-дослідних роботах з фінансуванням з Державного бюджету України і 17 науково-дослідних роботах з фінансуванням за рахунок коштів підприємств. Має більше 30 впроваджених конструктивно-технологічних рішень з позитивним технічним та економічним ефектом.

Член спеціалізованих вчених рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій. Під його керівництвом захищена 1 докторська дисертація та 7 кандидатських дисертаційних робіт.

Учасник більш ніж 150 міжнародних наукових конференцій. Автор та співавтор більш ніж 600 наукових праць, у тому числі 7 монографій, 9 розділів монографій, 8 навчальних посібників, більш ніж 60 публікацій у міжнародних виданнях, 220 наукових статей у фахових наукових виданнях, 240 тез та матеріалів конференцій, 65 патентів і 3 ноу-хау.

Входить до складу редакційних рад 3 міжнародних і 4 українських наукових журналів та збірників наукових праць, рецензент у 3 міжнародних наукових журналах, що індексуються у міжнародній науково-метричній базі даних «Scopus».

Наукова та освітянська діяльність відзначені медаллю «За самовіддане служіння науці», нагрудними знаками, Подякою Міністра освіти і науки України, а також низкою почесних грамот та відзнак.

ІЗЕТОВ АБДУРАМАН ЕНВЕРОВИЧ

Проректор з адміністративно-господарської роботи

Народився 06 лютого 1962 року у с/з 50-річчя СРСР Чилицького району, Алма Атинської області Казахської РСР.

Кандидат юридичних наук