METINVEST
Menu

Комп’ютерне констроювання мехатронних систем

Гарант освітньої програми — Ольга ДЗЕРЖИНСЬКА

кандидат технічних наук, доцент


форма навчання — очно-дистанційна

На основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

галузь знань 12 Інформаційні технології
спеціальність 122 Комп’ютерні науки