METINVEST
Menu

Наглядова рада

Наглядова рада є постійно діючим колегіальним контролюючим органом, який сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету, популяризації його досягнень у науковій та освітній діяльності, допомагає адміністрації університету в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки, здійснює нагляд за управлінням майном, сприяє залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності університету та здійснення контролю за  їх використанням, ефективній взаємодії Університету з органами державної влади, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями, участі у формуванні навчальної, наукової та фінансової стратегії діяльності та перспектив розвитку університету, створенню сучасної матеріально-технічної бази й розвитку соціальної інфраструктури, внесенню на розгляд Вченої ради пропозицій щодо змін у Статуті тощо. Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності.

Діючий склад Наглядової ради ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА»

Риженков Юрій Олександрович

Генеральний директор

ТОВ «Метінвест Холдинг»

Данкова Юлія Сергіївна

 Фiнансовий директор

ТОВ «Метінвест Холдинг»

Романова Світлана Миколаївна

Директор з правового забезпечення 

ТОВ «Метінвест Холдинг»