METINVEST
Menu

Новітні технології розробки родовищ корисних копалин


Обов’язкові:

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»

ФАХОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО ТА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРОЄКТАХ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ІННОВАЦІЙНІ ТА РЕСУРСОЗАОЩАДЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
РОЗРОБКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ГІРНИЦТВІ

УПРАВЛІННЯ СТАНОМ ГІРСЬКОГО МАСИВУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА

ІНЖЕНЕРІЯ ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ

ПРОЄКТУВАННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

СПЕЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІ до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра

ПРОГРАМА переддипломної практики

Вибіркові:

СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ВІДКРИТОЇ РОЗРОБКИ КОРИСНИХ КОПАЛИН

СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ПІДЗЕМНОЇ РОЗРОБКИ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

ГЕОЛОГІЯ НАДР ТА НАДРОКОРИСТУВАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ КОРИСНИХ КОПАЛИН

ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНЖИНІРИНГ У ГІРНИЦТВІ

ВИДОБУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА БУДІВЕЛЬНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

НЕЗВОРОТНІ ПРОЦЕСИ В ГІРСЬКИХ МАСИВАХ І ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ ПОВЕРХНІ ПРИ ПІДРОБЦІ ГІРНИЧИМИ РОБОТАМИ

ПОЖЕЖНА І ВИБУХОВА БЕЗПЕКА ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВА

Надійність, монтаж та ремонт гірничого обладнанням

МАРКШЕЙДЕРСЬКА СПРАВА

ГНУЧКІ НАВИЧКИ (SOFT SKILLS) В УПРАВЛІННІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТЕХНОГЕННИХ РОДОВИЩ