METINVEST
Menu

Нормативні документи

Статут Університету

document icon
document action

Положення про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» та укладення з ними трудових договорів (контрактів)

document icon
document action
Положення про кафедру
document icon
document action
Положення про роботу департаментів Університету
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
Інші Положення, що регламентують діяльність Університету
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action

Нормативно-правова база

Дата затвердження документуНомер документуНазва документуПосилання на веб-сторінку
АКТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
01.07.20141556-VIIЗакон України «Про вищу освіту»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
02.03.2015222-VIIIЗакон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text
26.11.2015848-VIIIЗакон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
05.09.20172145-VIIIЗакон України «Про освіту»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
18.12.2019392-ІХЗакон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#Text
03.06.2020210/2020Указ Президента України «Про вдосконалення вищої освіти в Україні»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210/2020#Text
ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
23.11.20111341«Про затвердження Національної рамки кваліфікації»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
12.12.20181060«Деякі питання функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-2018-%D0%BF#Text
19.08.2020735«Про затвердження Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2020-%D0%BF#Text
09.09.2020811«Про документи про вищу освіту (наукові ступені)»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/811-2020-%D0%BF#Text
НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
06.03.2015249«Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0493-15#Text
06.11.20151151«Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15#Text
17.06.2016693«Про затвердження Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1368-16#Text