METINVEST
Menu

Нормативні документи

Мови освітнього процесу

Керуючись статтями 1 та 6  Закону України «Про засади державної мовної політики»,  та статтею 7 Закону України «Про освіту», мовою викладання у Технічному Університеті «Метінвест Політехніка» є державна мова. Окремі освітні компоненти потребуватимуть знання англійської мови, для чого в усіх навчальних планах передбачено її поглиблене вивчення протягом всього періоду навчання.

Статут Університету

document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action

ПОЛОЖЕННЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action

Стратегия

document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action

ПОЛОЖЕННЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action

Охорона праці

document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ

document icon
document action
document icon
document action

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

document icon
document action
document icon
document action

Положення про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів)

document icon
document action

Положення про присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

document icon
document action

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ

document icon
document action

Положення про кафедру

document icon
document action

Положення про роботу департаментів Університету

document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action

Стипендії студентам

document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action

Накази ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» — ТИСНИ ТУТ

Нормативно-правова база

Дата затвердження документуНомер документуНазва документуПосилання на веб-сторінку
АКТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
01.07.20141556-VIIЗакон України «Про вищу освіту»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
02.03.2015222-VIIIЗакон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text
26.11.2015848-VIIIЗакон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
05.09.20172145-VIIIЗакон України «Про освіту»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
18.12.2019392-ІХЗакон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#Text
03.06.2020210/2020Указ Президента України «Про вдосконалення вищої освіти в Україні»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210/2020#Text
ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
23.11.20111341«Про затвердження Національної рамки кваліфікації»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
12.12.20181060«Деякі питання функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-2018-%D0%BF#Text
19.08.2020735«Про затвердження Типової форми договору про навчання у закладі вищої освіти»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/735-2020-%D0%BF#Text
09.09.2020811«Про документи про вищу освіту (наукові ступені)»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/811-2020-%D0%BF#Text
НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
06.03.2015249«Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0493-15#Text
06.11.20151151«Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15#Text
17.06.2016693«Про затвердження Положення про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1368-16#Text

Накази МОН України щодо організації роботи закладів фахової передвищої, вищої освіти на час военого стану

document icon
document action
document icon
document action