METINVEST
Menu

Освітній процес

БАКАЛАВРАМ

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 1 курсу 1 семестр 2022-2023 навчальний рік

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 1 курсу 2 семестр 2022-2023 навчальний рік

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 2 курсу 1 семестр 2022-2023 навчальний рік

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 2 курсу 2 семестр 2022-2023 навчальний рік

Табель-календар навчального процесу на 22/23 навчальний рік

МАГІСТРАМ

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ магістри 1 семестр 2022-2023 навчальний рік

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ магістри 2 семестр 2022-2023 навчальний рік

Табель-календар навчального процесу на 22/23 навчальний рікКонцепція освітньої діяльності Університету

Запрошуємо ознайомитись із ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ

Запрошуємо ознайомитись із Каталогом освітніх компонентів

Освітня діяльність Університету ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно-правових актах.

Метою освітньої діяльності Університету є відтворення інтелектуального потенціалу держави шляхом підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців для підприємств усіх форм власності, наукових та освітніх установ, органів державної влади і управління за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, ступенями вищої освіти молодший бакалавр, бакалавр, магістр, післядипломної освіти та забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Мови освітнього процесу

Керуючись статтями 1 та 6  Закону України «Про засади державної мовної політики»,  та статтею 7 Закону України «Про освіту», мовою викладання у Технічному Університеті «Метінвест Політехніка» є державна мова. Окремі освітні компоненти потребуватимуть знання англійської мови, для чого в усіх навчальних планах передбачено її поглиблене вивчення протягом всього періоду навчання.

Напрями професійної підготовки:
№ спеціальностіНазваАкценти та напрями освітніх програм
136 МеталургіяМеталургія сталі, сучасні технології прокатного виробництва, аглодоменне виробництво
184ГірництвоТехніка і технології в гірничому виробництві, методи фізичного і математичного моделювання, проектування, геобудівництва, експлуатації відкритих, шахтних, збагачувальних і загальних гірничих систем і технологій, маркшейдерське забезпечення, транспортування вантажів, вентиляція, водовідлив
132МатеріалознавствоІнноваційні технології управління комплексом властивостей матеріалів, прогресивні методи розробки матеріалів і аналізу їх характеристик
263Цивільна безпека Охорона праці, безпека та здоров’я на робочому місці з урахуванням галузевої специфіки
183ЕкологіяЕкологія та охорона навколишнього середовища у металургійному виробництві і у гірничовидобувній промисловості
122Комп’ютерні наукиІнформатизація у поєднанні з технологіями виробничих процесів металургійної, добувної та хімічної промисловості. За підтримки провідних світових виробників програмного забезпечення та інструментів діджиталізації — Microsoft, Siemens, Schneider electric  та ін.
151Автоматизація та комп‘ютерноінтегровані технологіїАвтоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в металургії та гірництві

Інтелектуальні системи управління в гірничо-металургійному виробництві
051ЕкономікаБізнес-аналітика та економіка і управління компанією
133Галузеве машинобудуванняМехатроніка у гірничо-металургійному комплексі
Комп’ютерне конструювання мехатронних систем
073МенеджментВартісне управління бізнесом

Проєктне управління змінами в гірничо-металургійному бізнесі

Детальніше про перелік освітніх програм