METINVEST
Menu

Студентам

БАКАЛАВРАМ

1 курс 1 семестр 2023-2024 навчальний рік

2-3 курс 1 семестр 2023-2024 навчальний рік

МАГІСТРАМ


Організація освітнього процесу

В презентації «Освітній процес» ви можете ознайомитись з головними моментами організації освітнього процесу в Університеті. Зокрема, розглядається структура Університету; здобувачі знайомляться зі своїми правами та обов’язками; висвітлюються основні моменти щодо присвоєння кваліфікації та отримання документу про освіту; розглядаються такі складові освітнього процесу, як освітньо-професійна програма, освітні компоненти, та графіки освітнього процесу; окрема увага приділена процедурі вільного вибору дисциплін; здобувачів знайомлять з поняттям та змістом робочих програм та силабусів; розглядається система оцінювання результатів навчальної діяльності; доводиться принцип рейтингування та порядок його формування; висвітлюється інструментарій заохочення і мотивації до покращення навчальних досягнень в Університеті; участь студентів в управлінні якістю освіти; здобувачів знайомлять з порядком визнання та перезарахування кредитів.


Підтримка за умов небезпекиФізичне виховання та та оздоровчі технології

Наш університет прагне підтримувати гармонійний розвиток особистості кожного студента, включаючи фізичне здоров’я та фізичну культуру. Через складну безпекову ситуацію, із турботою про життя та здоров’я усіх учасників освітнього процесу, Університет надає можливість займатися фізичною культурою онлайн. Після повноцінного переходу навчання в офлайн-формат, усі студенти зможуть в повній мірі доєднатися до занять фізичною культурою, а також відвідувати спортивні секції.

Ми пропонуємо наступні формати занять:

  • Онлайн-тренування та інструкції від професійних професійних викладачів фізичної культури.
  • Відеоуроки та лекції.
  • Фізичні активності в онлайн-форматі.

Якщо ви маєте бажання займатися фізичної культурою факультативно, необхідно звернутися із запитом до вашого куратора або до навчального відділу Університету.

Ми підтримуємо вашу зацікавленість у фізичній активності та намагаємося надати можливості для здорового способу життя, навіть у віртуальному середовищі. Життя і безпека наших студентів – головний приорітет! Ми сприяємо вашому фізичному розвитку та підтримці фізичної культури.

Запрошуємо ознайомитись із ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ

Запрошуємо ознайомитись із Каталогом освітніх компонентів

Освітня діяльність Університету ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно-правових актах.

Метою освітньої діяльності Університету є відтворення інтелектуального потенціалу держави шляхом підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців для підприємств усіх форм власності, наукових та освітніх установ, органів державної влади і управління за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, ступенями вищої освіти молодший бакалавр, бакалавр, магістр, післядипломної освіти та забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Мови освітнього процесу

Керуючись статтями 1 та 6  Закону України «Про засади державної мовної політики»,  та статтею 7 Закону України «Про освіту», мовою викладання у Технічному Університеті «Метінвест Політехніка» є державна мова. Окремі освітні компоненти потребуватимуть знання англійської мови, для чого в усіх навчальних планах передбачено її поглиблене вивчення протягом всього періоду навчання.

Напрями професійної підготовки:

№ спеціальностіНазваАкценти та напрями освітніх програм
136 МеталургіяМеталургія сталі, сучасні технології прокатного виробництва, аглодоменне виробництво
184ГірництвоТехніка і технології в гірничому виробництві, методи фізичного і математичного моделювання, проектування, геобудівництва, експлуатації відкритих, шахтних, збагачувальних і загальних гірничих систем і технологій, маркшейдерське забезпечення, транспортування вантажів, вентиляція, водовідлив
132МатеріалознавствоІнноваційні технології управління комплексом властивостей матеріалів, прогресивні методи розробки матеріалів і аналізу їх характеристик
263Цивільна безпека Охорона праці, безпека та здоров’я на робочому місці з урахуванням галузевої специфіки
183Технології захисту навколишнього середовищаТехнології захисту навколишнього середовища у металургійному виробництві та гірничовидобувної промисловості.
122Комп’ютерні наукиІнформатизація у поєднанні з технологіями виробничих процесів металургійної, добувної та хімічної промисловості. За підтримки провідних світових виробників програмного забезпечення та інструментів діджиталізації — Microsoft, Siemens, Schneider electric  та ін.
151Автоматизація та комп‘ютерноінтегровані технологіїАвтоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в металургії та гірництві

Інтелектуальні системи управління в гірничо-металургійному виробництві
174Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехнікаАвтоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології в металургії та гірництві
141Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Інжиніринг електропостачання та електромеханічних систем
у металургії та гірництві
051ЕкономікаБізнес-аналітика та економіка і управління компанією
133Галузеве машинобудуванняМехатроніка у гірничо-металургійному комплексі
Комп’ютерне конструювання мехатронних систем
073МенеджментВартісне управління бізнесом

Проєктне управління змінами в гірничо-металургійному бізнесі
131Прикладна механікаІнжиніринг механічного обладнання та систем

Детальніше про перелік освітніх програм