METINVEST
Menu

Освітній процес

БАКАЛАВРАМ

МАГІСТРАМ

Курси підвищення кваліфікації

Концепція освітньої діяльності Університету

Запрошуємо ознайомитись із ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ

Запрошуємо ознайомитись із Каталогом освітніх компонентів

Освітня діяльність Університету ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно-правових актах.

Метою освітньої діяльності Університету є відтворення інтелектуального потенціалу держави шляхом підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців для підприємств усіх форм власності, наукових та освітніх установ, органів державної влади і управління за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, ступенями вищої освіти молодший бакалавр, бакалавр, магістр, післядипломної освіти та забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Мови освітнього процесу

Керуючись статтями 1 та 6  Закону України «Про засади державної мовної політики»,  та статтею 7 Закону України «Про освіту», мовою викладання у Технічному Університеті «Метінвест Політехніка» є державна мова. Окремі освітні компоненти потребуватимуть знання англійської мови, для чого в усіх навчальних планах передбачено її поглиблене вивчення протягом всього періоду навчання.

Напрями професійної підготовки:
№ спеціальностіНазваАкценти та напрями освітніх програм
136 МеталургіяСталеплавильне виробництво, агломераційне і доменне виробництво
184ГірництвоТехніка і технології в гірничому виробництві, методи фізичного і математичного моделювання, проектування, геобудівництва, експлуатації відкритих, шахтних, збагачувальних і загальних гірничих систем і технологій, маркшейдерське забезпечення, транспортування вантажів, вентиляція, водовідлив
132МатеріалознавствоІнноваційні технології управління комплексом властивостей матеріалів, прогресивні методи розробки матеріалів і аналізу їх характеристик
263Цивільна безпека Охорона праці, безпека та здоров’я на робочому місці з урахуванням галузевої специфіки
101ЕкологіяЕкологія та охорона навколишнього середовища у металургійному виробництві і у гірничовидобувній промисловості
122Комп’ютерні наукиІнформатизація у поєднанні з технологіями виробничих процесів металургійної, добувної та хімічної промисловості. За підтримки провідних світових виробників програмного забезпечення та інструментів діджиталізації — Microsoft, Siemens, Schneider electric  та ін.
051ЕкономікаБізнес-аналітика та економіка і управління компанією

Детальніше про перелік освітніх програм