METINVEST
Menu

Аудит та консалтинг безпеки праці

Гарант програми — Кружилко Олег Євгенович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, фахівець з охорони праці, підтримки прийняття рішень в умовах повної та часткової невизначеності

oleg.kruzhilko@mipolytech.education

Кафедра безпеки праці та охорони довкілля

Кадрове забезпеченняСилабуси освітніх компонентів

ПРОФЕСІЙНЕ ДІЛОВЕ ТА НАУКОВЕ СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДОВГАЛЬ Ірина, старший викладач

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОГРАМАМИ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КРУЖИЛКО Олег, доктор технічних наук

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРУЖИЛКО Олег, доктор технічних наук

Ризик-орієнтоване оцінювання таp прогнозування безпеки виробництва Майстренко Володимир, кандидат технічних наук

Методи та засоби аудиту та експертизи у сфері цивільної, техногенної та виробничої безпеки Майстренко Володимир, кандидат технічних наук

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ НАУКОВОЇ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ КРУЖИЛКО Олег, доктор технічних наук

Інновації, інформаційні та комунікаційні технології аудиту безпеки праці КРУЖИЛКО Олег, доктор технічних наук

Моніторинг та профілактика надзвичайних ситуацій Майстренко В.В., кандидат технічних наук, доцент

ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА ЖЕРЛІЦИН Дмитро, доктор економічних наук, професор

СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Чеберячко Юрій, доктор технічних наук, професор

ТЕХНОГЕННІ ПРОБЛЕМИ ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ МАКСИМОВА Наталія, кандидат технічних наук, доцент

ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ВОЛОДЧЕНКОВА Наталія, кандидат технічних наук, доцент

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВЯ НА РОБОТІ ВОЛОДЧЕНКОВА Наталія, кандидат технічних наук, доцент

ГНУЧКІ НАВИЧКИ (SOFT SKILLS) В УПРАВЛІННІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ СМИРНОВА Ірина, кандидат економічних наук, доцент

Пожежна безпека підприємства Майстренко Володимир, кандидат технічних наук

Упередження професійних ризиків ДЕМЧУК Гліб, кандидат технічних наук