METINVEST
Menu

Аудит та консалтинг безпеки праці


Силабуси освітніх компонентів та робочі програми навчальних дисциплін

Обов’язкові:

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»

document icon
document action

ФАХОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО ТА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ

document icon
document action

ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРОЄКТАХ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

document icon
document action

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

document icon
document action

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

document icon
document action

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АУДИТУ ТА ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОЇ, ТЕХНОГЕННОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ

document icon
document action

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

document icon
document action

ІННОВАЦІЇ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АУДИТУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

document icon
document action

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ НАУКОВОЇ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

document icon
document action

КОНСАЛТИНГ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ТА ПЛАНУВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ

document icon
document action

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до підготовки та захисту МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ

Вибіркові:

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ ТА ВІЗУАЛЬНА АНАЛІТИКА

document icon
document action

ГРУПОВА ДИНАМІКА ТА КОМУНІКАЦІЇ

document icon
document action

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВЯ НА РОБОТІ

document icon
document action

МОНІТОРИНГ ТА ПРОФІЛАКТИКА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

document icon
document action

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

document icon
document action

СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

document icon
document action

ТЕХНОГЕННІ ПРОБЛЕМИ ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ

document icon
document action

УПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ РИЗИКІВ

document icon
document action