METINVEST
Menu

Бізнес-процеси та операційна ефективність


Силабуси освітніх компонентів

Обов’язкові:

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»

ФАХОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО ТА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ

R&D ПРОЄКТ (ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ТА ОПЕРАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ»)

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ КОМПЛЕКСІ

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

ГНУЧКІ НАВИЧКИ (SOFT SKILLS) В УПРАВЛІННІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

АНАЛІЗ ТА РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

РІШЕННЯ З ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОПЕРАЦІЙНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ

БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНИХ ПОКРАЩЕНЬ

ПРОГРАМИ І ПРОЄКТИ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

РОБОЧА ПРОГРАМА «ПРАКТИКА У ПРОЄКТАХ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та захисту кваліфікаційної роботи

Вибіркові:

ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE СТАЛИЙ РОЗВИТОК БІЗНЕСУ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ MICROSOFT POWER BI

DATA SCIENCE В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСПРОЦЕСАМИ

ERP- ТА MES-СИСТЕМИ

БАЗИ ДАНИХ

ГРУПОВА ДИНАМІКА ТА КОМУНІКАЦІЇ

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА

ПРОГРАМУВАННЯ НА PYTHON

Продуктивність використання Microsoft Excel

УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВІВ

УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ

УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ ТА ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ