METINVEST
Menu

Комп’ютерне конструювання мехатронних систем


Силабуси освітніх компонентів

Обов’язкові:

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»

ФАХОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО ТА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРОЄКТАХ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ТА ДИЗАЙН ПРИСТРОЇВ І СИСТЕМ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МЕХАТРОННИМИ КОМПЛЕКСАМИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ

ПРОЄКТУВАННЯ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання міждисциплінарного курсового проекту

СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА У ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ КОМПЛЕКСІ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ

РОБОЧА ПРОГРАМА переддипломної (атестаційної) практики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та захисту кваліфікаційної роботи

Вибіркові:

АЛГОРИТМИ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

ГНУЧКІ НАВИЧКИ (SOFT SKILLS) В УПРАВЛІННІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

ІНЖЕНЕРІЯ ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛОКАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЇ

МЕХАТРОНІКА ТА РОБОТИЗОВАНІ КОМПЛЕКСИ У ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ

МУЛЬТІАГЕНТНІ РОБОТОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ОБ’ЄКТІВ РОБОТОТЕХНІКИ І МЕХАТРОНІКИ

Спеціальні розділи теорії автоматичного керування

УПРАВЛІННЯ РОБОТАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНИМИ РОБОТОТЕХНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ