METINVEST
Menu

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ЦИФРОВИЙ ІНТЕЛЕКТ


Силабуси освітніх компонентів

Обов’язкові:

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»

ФАХОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО ТА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Дослідження у проєктах підвищення операційної ефективності

ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА СИСТЕМ ЦИФРОВОГО ІНТЕЛЕКТУ

БАЗИ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ В СИСТЕМАХ ЦИФРОВОГО ІНТЕЛЕКТУ

R&D ПРОЄКТ

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ

ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО ІНТЕЛЕКТУ У БІЗНЕСІ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ТА ВИДОБУВАННЯ ЗНАНЬ

МЕТОДИ БІЗНЕС-АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМ ЦИФРОВОГО ІНТЕЛЕКТУ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ В СФЕРІ ІТ

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ПРАКТИКА З ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА АНАЛІЗУ ДАНИХ»

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ЦИФРОВИЙ ІНТЕЛЕКТ»

Вибіркові:

WEB-РОЗРОБКА

ПОГЛИБЛЕНИЙ КУРC БІЗНЕC АНАЛІЗУ ІТ ПРОЄКТІВ

ГНУЧКІ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГРУПОВА ДИНАМІКА ТА КОМУНІКАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА

МАШИННЕ НАВЧАННЯ

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ

ОБРОБКА ВЕЛИКИХ ДАНИХ (BIG DATA)

ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА

СХОВИЩА ДАНИХ