METINVEST
Menu

ПРОЄКТНЕ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ У ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ БІЗНЕСІ

Гарант програми — Шкрабак Ірина Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри металургії, матеріалознавства та організації виробництва, експерт в області менеджменту, маркетингу, державного управління

Декан гірничо-металлургійного факультету

Irina.Shkrabak@mipolytech.education

Кафедра металургії, матеріалознавства та організації виробництва

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИСилабуси освітніх компонентів

Обов’язкові:

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»

ФАХОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО ТА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ

R&D ПРОЄКТ

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ГНУЧКІ НАВИЧКИ (SOFT SKILLS) В УПРАВЛІННІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

ЛІДЕРСТВО І САМОРОЗВИТОК МЕНЕДЖЕРА

РІШЕННЯ З ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ В ПРОЄКТАХ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ БІЗНЕСІ

ТРЕНІНГ З ЛІДЕРСТВА ТА КОМАНДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

РОБОЧА ПРОГРАМА практики у проєктах організаційних змін
на підприємствах гірничо-металургійного комплексу за освітньою програмою підготовки магістрів «Проєктне управління змінами у гірничо-металургійному бізнесі»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та захисту кваліфікаційної роботи

Вибіркові:

АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНИХ ПОКРАЩЕНЬ

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА

Продуктивність використання Microsoft Excel

ERP- ТА MES-СИСТЕМИ

ІНЖЕНЕРІЯ ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ

КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ ТА ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ