METINVEST
Menu

Менеджмент організацій та ділове адміністрування


Силабуси освітніх компонентів

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ШКРАБАК Ірина, доктор економічних наук, професор

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОГРАМАМИ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ШКРАБАК Ірина, доктор економічних наук, професор

ЛІДЕРСТВО І САМОРОЗВИТОК МЕНЕДЖЕРА КУМАЧОВА Аліна, кандидат наук з державного управління

КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ШКРАБАК Ірина, доктор економічних наук, професор

КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КУМАЧОВА Аліна, кандидат наук з державного управління