METINVEST
Menu

Металургія сталі

Силабуси освітніх компонентів

Професійне ділове та наукове спілкування англійською мовою ТАРАПАТОВ Михайло старший викладач кафедри, загальноосвітніх дисциплін

ОБЛАДНАННЯ І ОБ’ЄМНО-ПЛАНОВІ РІШЕННЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ЦЕХІВ НІЗЯЄВ Костянтин, доктор технічних наук, професор

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Штода Максим, кандидат технічних наук, доцент

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МАЛІЄНКО Андрій, кандидат технічних наук, доцент: ЛАТИШЕВА Олена, кандидат економічних наук, доцент

ІНЖЕНЕРІЯ ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ВОЛОДЧЕНКОВА Наталія, кандидат технічних наук, доцент

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОГРАМАМИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ Володимир КУХАР, доктор технічних наук, професор

НАУКОВІ ОСНОВИ ПОЄДНАННЯ ПРОЦЕСІВ ЛИТТЯ І ПРОКАТКИ СИНЕГІН Євген кандидат технічних наук, доцент; МАЛІЙ Христина, кандидат технічних наук

РЕЦИКЛІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СТАЛІ МАМЕШИН Валерій, кандидат технічних наук, доцент

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ СТАЛІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ МАМЕШИН Валерій, кандидат технічних наук, доцент

Логістичні схеми технологій сталеплавильного виробництва СТОЯНОВ Олександр, кандидат технічних наук, доцент

Енергоефективні технології позадоменної обробки чавуну, СТОЯНОВ Олександр, кандидат технічних наук, доцент

Особливості об’ємнопланувальних рішень закордонних конверторних цехів НІЗЯЄВ Костянтин доктор технічних наук, професор

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА Штода Максим, кандидат технічних наук, доцент

СПЕЦИФІКА РОЗМІЩЕННЯ ЛИВАРНО-ПРОКАТНИХ МОДУЛІВ В ІСНУЮЧИХ КОНВЕРТЕРНИХ ЦЕХІВ СИНЕГІН Євген, кандидат технічних наук, доцент