METINVEST
Menu

Металургія сталі

Силабуси освітніх компонентів

Обов’язкові:

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»

ФАХОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО ТА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРОЄКТАХ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ І ОБ’ЄМНО-ПЛАНОВІ РІШЕННЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ЦЕХІВ

ІНЖЕНЕРІЯ ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ

Енергоефективні технології позадоменної обробки чавуну

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

НАУКОВІ ОСНОВИ ПОЄДНАННЯ ПРОЦЕСІВ ЛИТТЯ І ПРОКАТКИ

РЕЦИКЛІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СТАЛІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛАБОРАТОРНИМ КОНТРОЛЕМ СИРОВИНИ І ПРОДУКЦІЇ У МЕТАЛУРГІЇ

РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та захисту кваліфікаційної роботи

Вибіркові:

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ І РЕІНЖИНІРИНГ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ГНУЧКІ НАВИЧКИ (SOFT SKILLS) В УПРАВЛІННІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

Логістичні схеми технологій сталеплавильного виробництва

МІЖНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ І ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ СТАЛІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Особливості об’ємнопланувальних рішень закордонних
конверторних цехів

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗМОВНИЙ КЛУБ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

СУЧАСНІ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОКАТНОГО
ВИРОБНИЦТВА

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРОДУКЦІЇ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВОДНЕВОЇ МЕТАЛУРГІЇ І НАПРЯМКИ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЯ СОРТОПРОКАТНОГО ТА ЛИСТОПРОКАТНОГО ВИРОБНИЦТВА