METINVEST
Menu

Підземна розробка родовищ

Гарант освітньої програми — Фесенко Эдуард Викторович Eduard.Fesenko@mipolytech.education

канд. техн. наук, доцент кафедри базових
галузей промисловості

Кафедра гірничої справи

Каталог вибіркових освітніх компонентів


НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА САХНО Світлана, кандидат технічних наук, доцент

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем