METINVEST
Menu

Сучасні технології прокатного виробництва

Силабуси освітніх компонентів

Обов’язкові:

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»

Фахова англійська мова для ділового та наукового спілкування

ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРОЄКТАХ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ІНЖЕНЕРІЯ ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ

СУЧАСНІ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОКАТНОГО
ВИРОБНИЦТВА

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ ТА ПРОДУКЦІЇ

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОПЕРАЦІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОКАТНИХ
ВИРОБНИЦТВ

АСУ ТП У ПРОКАТНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОКАТНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ РОЗВИТКУ ПРОКАТНОГО ВИРОБНИЦТВА

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛАБОРАТОРНИМ КОНТРОЛЕМ СИРОВИНИ І ПРОДУКЦІЇ У МЕТАЛУРГІЇ

РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та захисту кваліфікаційної роботи

Вибіркові:

ДИНАМІКА ТА МІЦНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ПРОКАТНИХ СТАНІВ

ЕКОНОМІЧНИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ І РЕІНЖИНІРИНГ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

МЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЛІНІЙ ОБРОБКИ ПРОКАТУ

МЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ПРОКАТНИХ СТАНІВ

Новітні технології отримання сталі зі спеціальними властивостями

ПРОМИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДИЗАЙН

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗМОВНИЙ КЛУБ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

РЕЦИКЛІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СТАЛІ

Механічне обладнання прокатних станів

ГНУЧКІ НАВИЧКИ (SOFT SKILLS) В УПРАВЛІННІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ