METINVEST
Menu

Технології захисту навколишнього середовища


Силабуси (Робочі програми навчальних дисциплін)

Обов’язкові:

ТРЕНІНГ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА ТА ПРОФІЛЬ ІНЖЕНЕРА З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

ЗАПОВІДНА СПРАВА ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ

ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

ГЕОЛОГІЯ

ДІЛОВА ТА НАУКОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

ОСОБА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У СУЧАСНИХ ДИСКУРСАХ

Англійська мова для інженерів з охорони навколишнього середовища

ІНЖЕНЕРНА МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

Продуктивність використання Microsoft Excel

БІОЛОГІЯ

ХІМІЯ

МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ

ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

ЯКІСТЬ, МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ТА ЗАКОНОДАВСТВО

НОРМУВАННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ

УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Вибіркові:

ПСИХОЛОГІЯ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

ҐРУНТОЗНАВСТВО