METINVEST
Menu

Інноваційна діяльність в матеріалознавстві

Силабуси освітніх компонентів

Обов’язкові:

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»

ФАХОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО ТА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРОЄКТАХ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

МІЖНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ І ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СИРОВИНИ І ПРОДУКЦІЇ У ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ КОМПЛЕКС

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ЗАДАНИХ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ В МЕТАЛУРГІЇ ТА МАШИНОБУДУВАННІ

РОБОЧА ПРОГРАМА переддипломної практики за освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та захисту кваліфікаційної роботи магістра

Вибіркові:

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗМОВНИЙ КЛУБ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТА СТІЙКОСТІ В АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ

РІШЕННЯ З ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ В ПРОЄКТАХ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Новітні технології отримання сталі зі спеціальними властивостями

СУЧАСНІ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОКАТНОГО ВИРОБНИЦТВА

ГНУЧКІ НАВИЧКИ (SOFT SKILLS) В УПРАВЛІННІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

СУЧАСНІ НЕРУЙНУЮЧІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МАТЕРІАЛІВ