METINVEST
Menu

Інноваційні технології та системи захисту навколишнього середовища


Силабуси освітніх компонентів

Обов’язкові:

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»

Фахова англійська мова для ділового та наукового спілкування

R&D ПРОЄКТ

НОКСОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Рішення з діджиталізації в проєктах операційної ефективності

ОПЕРАЦІЙНА НАДІЙНІСТЬ ТА БЕРЕЖЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА КОРПОРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПРОГРАМИ І ПРОЄКТИ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ГНУЧКІ НАВИЧКИ (SOFT SKILLS) В УПРАВЛІННІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

РОБОЧА ПРОГРАМА переддипломної практики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та захистуu кваліфікаційної роботи магістра

Вибіркові:

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІРНИЧОМЕТАЛУРГІЙНИХ РЕГІОНІВ

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ АКВАКУЛЬТУРИ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНЖИНІРИНГ У ГІРНИЦТВІ

ОЦІНКА ВПЛИВУ МАТЕРІАЛІВ НА СЕРЕДОВИЩЕ

ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТЕХНОГЕННИХ РОДОВИЩ

ІНЖЕНЕРІЯ ЗАХИСТУ І БЕЗПЕКИ

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ЗРОШУВАЛЬНИХ ЗЕМЕЛЬ У ВОДОДЕФІЦИТНИХ РЕГІОНАХ

ГРУПОВА ДИНАМІКА ТА КОМУНІКАЦІЇ