METINVEST
Menu

Інтелектуальні системи управління в гірничо-металургійному виробництві

Силабуси освітніх компонентів

Апаратно-програмні комплекси в управлінні виробництвом КОЙФМАН Олексій, кандидат технічних наук, доцент

Автоматизовані системи управління технологічними процесами СІМКІН Олександр, кандидат технічних наук, професор

Налагодження САР МІРОШНИЧЕНКО Вікторія, кандидат технічних наук, доцент

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РАЗЖИВІН Олексій, кандидат технічних наук, доцент

Міждисциплінарний курсовий проєкт, СІМКІН Олександр, кандидат технічних наук, професор; КОЙФМАН Олексій, кандидат технічних наук, доцент; МІРОШНИЧЕНКО Вікторія, кандидат технічних наук, доцент

Методи оптимізації в АСУ ТП, МІРОШНИЧЕНКО Вікторія, кандидат технічних наук, доцент