METINVEST
Menu

Інтелектуальні системи управління в гірничо-металургійному виробництві

Силабуси освітніх компонентів

Обов’язкові:

Професійне ділове та наукове спілкування англійською мовою

Методологія та організація досліджень за програмами підвищення операційної ефективності

Автоматизовані системи управління технологічними процесами в гірничометалургійному виробництві

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Методи оптимізації в АСУ ТП

Міждисциплінарний курсовий проєкт з розробки систем інтелектуального управління

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання міждисциплінарного курсового проєкту

Автоматизація процесів виробництва на базі Інтернету речей

МЕХАТРОНІКА ТА РОБОТОТЕХНІКА В ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

РОБОЧА ПРОГРАМА переддипломної (атестаційної) практики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання та захисту кваліфікаційної роботи

Вибіркові:

ERP- ТА MES-СИСТЕМИ

WEB-ДИЗАЙН

Апаратно-програмні комплекси в управлінні виробництвом

БІЗНЕС-АНАЛІЗ

ГНУЧКІ НАВИЧКИ (SOFT SKILLS) В УПРАВЛІННІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА, МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА

ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ

ІНЖЕНЕРІЯ ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ

Кібербезпека інформаційних систем

Мережі та протоколи систем автоматизації

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Налагодження САР

ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Сучасні технології програмування