METINVEST
Menu

Бібліотека


Сучасна бібліотека
Університету – унікальне середовище для навчання впродовж життя для кожного, хто має в цьому потребу чи бажання! Це простір натхнення та творчості, що мотивує на нові досягнення.

Наукова бібліотека Університету – сучасний науковий, культурно-освітній, інформаційний простір, що забезпечує реалізацію потреб користувачів в одержанні актуальної інформації, одночасно формує інформаційну культуру майбутніх спеціалістів, які будуть працювати в принципово нових умовах інформаційного суспільства.

Діяльність бібліотеки як структурного підрозділу Університету регламентується окремим Положенням.


Kortext — це провідна платформа для персонального навчання, яка забезпечує доступ до електронних книг та іншого цифрового навчального контенту від понад 4800 видавців.


Інституційний репозитарій ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» (IRTUMIP) на базі DSpace – середовище для накопичення, систематизації та зберігання інтелектуальних продуктів університетської спільноти, а також поширення цих матеріалів у цифровому вигляді засобами Інтернет-технологій у середовищі світового науково-освітнього співтовариства.

Завданням IRTUMIP є популяризація здобутків вчених університету та підвищення рейтингу університету через зростання рівня цитованості публікацій шляхом поширення в електронному вигляді наукових праць, що видаються в університеті.ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» надає інформаційну підтримку щодо основних напрямів розвитку гірничо-металургійної галузі.

Доступ до DIGITAL Каталогу отримано в рамках Меморандуму про науково-інформаційне співробітництво.


Бібліотека періодичних видань отриманих за передплатою.
Доступ до бібліотеки Viva Engage (Yammer) надається авторизованим користувачам в корпоративній мережі.


Віртуальна довідка передбачає: запит про наявність видання у бібліотеці; уточнення бібліографічних даних документа; порядок та умови надання послуг, функції Бібліотеки, її електронні ресурси; підбір джерел за темою; визначення індексу УДК; отримання віддаленого доступу до інформаційних ресурсів тощо.


«Бібліотека у смартфоні» – це проект, що дозволяє стати ближче до користувачів бібліотеки і оперативно допомогти їм знайти потрібну інформацію через соціальні мережі, месенжери та додатки (Viva Engage (раніше Yammer), Teams та ін.)

Доступ надається авторизованим користувачам в корпоративній мережі (…@mipolytech.education).