METINVEST
Menu

Бібліотека


Сучасна бібліотека
Університету – унікальне середовище для навчання впродовж життя для кожного, хто має в цьому потребу чи бажання! Це простір натхнення та творчості, що мотивує на нові досягнення.

Наукова бібліотека Університету – сучасний науковий, культурно-освітній, інформаційний простір, що забезпечує реалізацію потреб користувачів в одержанні актуальної інформації, одночасно формує інформаційну культуру майбутніх спеціалістів, які будуть працювати в принципово нових умовах інформаційного суспільства.

Діяльність бібліотеки як структурного підрозділу Університету регламентується окремим Положенням.

Фахові видання 263 – Цивільна безпека

Назва фахового виданняСайт видання
 Збірник наукових праць «Проблеми охорони праці в Україні»Наукові видання » Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці (ndiop.kiev.ua)  
 Збірник наукових праць «Проблеми надзвичайних ситуаційЗбірка наукових праць »Проблеми надзвичайних ситуацій» | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (edu-mns.org.ua)
 Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльностіПро журнал | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ldubgd.edu.ua)
 Вісті Донецького гірничого інститутуВісті Донецького гірничого інституту – Журнал розрахований на наукових співробітників, інженерно-технічних робітників підприємств, проектних організацій, навчальних та науково-дослідних інститутів, докторантів та аспірантів. (donntu.edu.ua)
 Гірничий вісникГірничий Вісник – Криворізького національного університету (iomining.in.ua)

Фахові видання 101 – Екологія

Назва фахового виданняСайт видання
Збірник наукових праць «Екологічна безпека та природокористування»http://es-journal.in.ua/
Збірник наукових праць Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління», Академія екологічних наук Україниhttp://ecoj.dea.kiev.ua/archive
Збірник наукових праць «Екологічні проблеми»  http://science.lpnu.ua/uk/ep/vsi-vypusky  
Збірник наукових праць «Ukrainian Journal of Ecology»  https://www.ujecology.com/archive.html  
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна серія «Екологія»http://journals.uran.ua/geoeco/issue/archive  

Фахові видання 136 — Металургія

Назва фахового виданняСайт видання
 Металознавство та  термічна обробка металів  Науково-технічний журнал МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ | науково-технічний журнал (momjournal.com.ua)
 Сучасні проблеми металургіїСучасні Проблеми Металургії (nmetau.edu.ua)

Фахові видання 051 — Економіка

Назва фахового виданняСайт видання
 Електронний журнал «Ефективна економіка»http://www.economy.nayka.com.ua/
 Журнал «Економіка та держава» — наукове фахове видання України з питань економікиhttp://www.economy.in.ua/
 Журнал «Інвестиції: практика та досвід»http://www.investplan.com.ua/
 «Причорноморські економічні студії»: економічний науково-практичний журналhttp://bses.in.ua/uk/
 Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарствоhttp://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php
 Журнал «Проблеми економіки»https://www.problecon.com/main/  

Фахові видання 132 – Матеріалознавство

Назва фахового виданняСайт видання
 Науково-технічний журнал «Фізико-технологічний інститут металів і сплавів» Національної академії наук Україниhttps://steelcast.com.ua/  
 Науково-технічний журнал «Металознавство та обробка металів»https://momjournal.com.ua/uk  
 Політехнічний журнал «Національна металургійна академія України» Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»https://www.metaljournal.com.ua/  
 Науковий вісник «Національна металургійна академія України»https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/mpm/index  
 Науковий журнал «Національна академія наук України» Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН Україниhttps://mfint.imp.kiev.ua/ua/index.html

Фахові видання 184 — Гірництво

Назва фахового виданняСайт видання
Геотехнічна механіка Geo-Technical Mechanics (Інститут технічної механіки імені М. С. Полякова НАН України)http://www.geotm.dp.ua/index.php/ru/collection/14-ukrainian-language/21-geotekhnichna-mekhanika-zbirnik-naukovikh-prats
Наука та інновації. Science and Innovationhttps://scinn.org.ua/ua
Збірник наукових праць Національного гірничого університету (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»)http://znp.nmu.org.ua/index.php/uk/
Науковий вісник Національного гірничого університету. Scientific Bulletin of National Mining Universityhttps://nvngu.in.ua/index.php/ru/
Tooling materials science Інструментальне матеріалознавство (Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України)
http://www.ism.kiev.ua/index.php?i=75
Розробка родовищ. Mining of Mineral Deposits http://mining.in.ua/index.html
Физико-технические проблемы горного производства (Інститут фізики гірничих процесів Національної академії наук України)http://www.ifgp.dp.ua/other1.html
Східно-Європейський журнал передових технологій. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies https://jet.com.ua/uk/golovnaua
Гірничий вісникhttp://iomining.in.ua/ua/homeua/
Мінеральні ресурси України. Mineral resources of Ukraine http://mrugeo.ukrdgri.gov.ua/index.php/mru
Технічна інженерія (Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки)http://vtn.ztu.edu.ua/
Технологічний аудит та резерви виробництва. Technology audit and production reserveshttp://tarp.net.ua/golovna
Вісник Національного  університету водного господарства та природокористуванняhttp://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/index/index
Геоінженерія (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)http://geo.kpi.ua/

Фахові видання 073 – Менеджмент

Назва фахового виданняСайт видання
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету (Вісник КНТЕУ)http://visnik.knute.edu.ua/index.php?lang=en  
Marketing and management of innovations. Маркетинг і менеджмент інновацій. Сумський державний університетhttps://mmi.fem.sumdu.edu.ua/content/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB  
Актуальні проблеми економіки (ПАТ «ВНЗ «Національна академія управління»)https://eco-science.net/  
Актуальні проблеми інноваційної економіки (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка)http://apie.org.ua/uk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/  
Business Inform Бізнес Інформ (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України)https://www.business-inform.net/main/  
Business Ethics and Leadership Бізнес-етика та лідерство (Сумський державний університет)https://www.business-inform.net/main/  

Science and Innovation
Наука та інновації
(Національна академія наук України)
Science and Innovation (scinn-eng.org.ua)

Фахові видання 122– Комп’ютерні науки

Назва фахового виданняСайт видання
Science and Innovation Наука та інновації (Національна академія наук України)

Science and Innovation (scinn-eng.org.ua)
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах
(Хмельницький національний університет)
http://journals.khnu.km.ua/index.php/MeasComp
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (Хмельницький національний університет)http://journals.khnu.km.ua/index.php/MeasComp  
Proceedings of the National  Aviation University Вісник Національного авіаційного університету (Національний авіаційний університет)https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/about
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: System analysis, control and information technology» Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)http://samit.khpi.edu.ua/  
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки
(Хмельницький національний університет)
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?page_id=21  
Reports of the National Academy of Siences Ukraine Доповіді Національної академії наук України (Національна академія наук України)https://dopovidi-nanu.org.ua/ojs/index.php/dp  
Mathematical Modeling and Computing
Математичне моделювання та комп’ютинг
(Національна академія наук України)

Математичне моделювання та комп’ютинг | Наукові журнали та конференції (lpnu.ua)
Радіоелектроніка, інформатика, управління
(Запорізький національний технічний університет)
Radio Electronics, Computer Science, Control (zntu.edu.ua)
Automation of technological and business-processes
Автоматизація технологічних і бізнес-процесів
(Одеська національна академія харчових технологій)
Automation technological and business — processes | (onaft.edu.ua)