METINVEST
Menu

Матеріально-технічне забезпечення

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти та у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою Університет «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» забезпечений навчальними аудиторіями, спеціалізованими кабінетами, обладнання яких створює передумови для наукової організації праці науково-педагогічних працівників та ефективної пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти. Санітарно-технічний стан будівель і споруд відповідає нормативним показникам, періодично споруди та робочі приміщення підлягають капітальним ремонтам як плановим, так і, в разі потреби, позачерговим. Університет має відповідні документи оренди приміщень.

Найменування приміщенняУсього, кв. метріввласнихорендованихзданих в оренду
Усі приміщення ЗВО9394,139394,13
1. Навчальні приміщення, усього у тому числі:4560,784560,78
приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 3623,91 3623,91
комп’ютерні лабораторії 786,87786,87
спортивні зали 150,0150,0
2. Приміщення для науково-педагогічних, педагогічних працівників 281,93 281,93
3. Службові приміщення 57,557,5
4. Бібліотека, у тому числі читальні зали 294,47294,47
5. Гуртожитки 1913,7 1913,7
6. Їдальні, буфети 41,941,9
7. Медичні пункти 19,119,1
8. Інші 1960,551960,55
інші спортивні споруди: стадіони, спортивні майданчики, корти, тощо 264,2264,2

Навчальний процес в Університеті забезпечується навчальними та лабораторними приміщеннями загальною площею 4560,78 кв.м. До складу зазначених приміщень входять:
навчальні аудиторії загальною площею 1731,87 кв. м.

комп’ютерні аудиторії загальною площею 590,87 кв. м;

тематичні кабінети загальною площею 340,14 кв. м, які обладнані спеціальними тренажерами та стендами;i

навчальна аудиторія, яка оснащена комп’ютерними робочими місцями, використовується для проведення, як лекційних, так і практичних занять, загальною площею 196,0 кв.м;

майстерні та спеціальні лабораторії, такі як випробувальна лабораторія цеха випробувань, а саме лабораторія механічних випробувань, металографічна лабораторія, лабораторія неруйнівного контролю, термічна лабораторія; хімічна лабораторія цеха випробувань, а саме лабораторія хімічного аналізу; центральна заводська лабораторія, а саме лабораторія захисту водного та повітряного басейнів коксохімічного виробництва, загальною площею 1551,9 кв. м.

Навчання методам безпечної роботи в умовах виробничих небезпек здійснюється на спеціалізованих полігонах під час проведенні практичних робіт.

Лекційні аудиторії обладнані мультимедійними засобами унаочнення інформації для більш презентативної подачі навчального матеріалу. В аудиторіях встановлені зручні крісла для слухачів та системи кондиціонування повітря для надання комфортних умов навчання. Також встановлено wi-fi точки доступу і забезпечений бездротовий доступ до мережі Internet.

Комп’ютерні аудиторії укомплектовані в 2015 та 2018 році комп’ютерами на базі процесора Intel Core i5. Комп’ютерний парк налічує 194 одиниці техніки. Також в аудиторному фонді є 7 аудиторій по типу «Lean-платформа», які оснащені мультимедійними дошками, що дозволяють більш якісно і повно надавати навчальний матеріал.

Існуюча матеріально-технічна база дозволяє організувати освітній процес в одну зміну.
Університет має можливість за потреби забезпечити здобувачів освіти та викладачів гуртожитками загальною площею 1913,7 кв.м.

Всі викладачі та здобувачі освіти Університету мають доступ до бібліотеки та читального залу.
Здобувачі освіти Університету мають можливість користуватися тренажерними та гімнастичними залами загальною площею 150,0 кв.м., які оснащені сучасним спортивним обладнанням, а також займатися спортом на відкритому спортивному майданчику загальною площею 264,2 кв.м.
Для забезпечення медичного обслуговування співробітників і здобувачів освіти наявні медичні пункти площею 19,1 кв. м, а також укладені договори з Комунальним некомерційним підприємством «Міська лікарня №1» Запорізької міської ради, з Комунальним некомерційним підприємством Кам’янської міської ради «Міська лікарня № 1», з Комунальним некомерційним підприємством «Криворізька міська лікарня №3» Криворізької міської ради, з Комунальним некомерційним підприємством «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької області. Медичні послуги надаються працівниками лікарні в приміщенні лікувально-діагностичних центрів.p

Харчування всіх учасників навчального процесу здійснюється шляхом організації системного постачання та комплексного харчування на місця впровадження освітньої діяльності в Запоріжжі, Кривому Розі, Кам’янському та Покровську. Кейтирінг здійснюється згідно з договорами про надання послуг з організації харчування.

Всі учасники навчального процесу мають безперешкодний цілодобовий доступ до укриттів.
Навчальний процес в Університеті здійснюється на чотирьох локаціях в містах Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам’янське та Покровськ.

Всі учасники навчального процесу мають безперешкодний цілодобовий доступ до укриттів.

Навчальний процес в Університеті здійснюється на чотирьох локаціях в містах Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам’янське та Покровськ.

Найменування приміщенняУсього, кв. метрів власнихорендованихзданих в оренду
Усі приміщення ЗВО9394,139394,13
1. Навчальні приміщення, усього у тому числі: 4560,784560,78
приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 3623,91 3623,91
Запоріжжя 186,5186,5
Кривий Ріг 941,41941,41
Кам’янське 2007,92007,9
Покровськ 488,1488,1
комп’ютерні лабораторії 786,87786,87
Запоріжжя 247,7247,7
Кривий Ріг 143,07143,07
Кам’янське 333,1333,1
Покровськ 63,063,0
спортивні зали
150,0150,0
Запоріжжя 150,0150,0
2. Приміщення для науково-педагогічних, педагогічних працівників 281,93281,93
Запоріжжя 25,825,8
Кривий Ріг 110,93110,93
Кам’янське 63,3 63,3
Покровськ 81,981,9
3. Службові приміщення 57,5 57,5
Запоріжжя 57,557,5
4. Бібліотека, у тому числі читальні зали 294,47294,47
Запоріжжя51,251,2
Кривий Ріг
125,77125,77
Кам’янське 117,5117,5
5. Гуртожитки 1913,71913,7
Запоріжжя 749,1749,1
Кам’янське 864,6864,6
Покровськ 300,0300,0
6. Їдальні, буфети 41,941,9
Запоріжжя 17,317,3
Кам’янське 24,624,6
7. Медичні пункти 19,1 19,1
Запоріжжя 8,9 8,9
Кам’янське 10,210,2
8. Інші: 1960,551960,55
Запоріжжя 56,156,1
Кам’янське 1904,451904,45
інші спортивні споруди: стадіони, спортивні майданчики, корти, тощо 264,2264,2
Покровськ 264,2264,2

Навчальний процес на Запорізькій платформі забезпечується навчальними приміщеннями загальною площею 584,2 кв.м. До складу зазначених приміщень входять:
навчальні аудиторії загальною площею 186,5 кв.м.

навчальна аудиторія, яка оснащена комп’ютерними робочими місцями, використовується для проведення, як лекційних, так і практичних занять, загальною площею 196,0 кв.м;

комп’ютерний клас загальною площею 51,7 кв.м;

спортивна зала загальною площею 150,0 кв.м.

Навчальні аудиторії обладнані мультимедійними засобами, встановлено wi-fi точки доступу та забезпечений бездротовий доступ до мережі Internet.

Науково-педагогічні працівники забезпечені кабінетами загальною площею 25,8 кв.м.

Здобувачі освіти Університету мають можливість користуватися гуртожитком загальною площею 749,1 кв.м.

Харчування та медичні послуги здійснюються на умовах договорів про надання зазначених послуг.

Навчальний процес на Криворізькій платформі забезпечується навчальними приміщеннями загальною площею 1084,48 кв.м. До складу зазначених приміщень входять:
навчальні аудиторії загальною площею 941,41 кв.м.
комп’ютерні аудиторії загальною площею 143,07 кв.м.
Навчальні та комп’ютерні аудиторії обладнані мультимедійними засобами, встановлено wi-fi точки доступу та забезпечений бездротовий доступ до мережі Internet.
Науково-педагогічні працівники забезпечені кабінетами загальною площею
110,93 кв.м.
Викладачі та здобувачі освіти мають доступ до бібліотеки та її читального залу, загальна площа якої складає 125,77 кв.м.
Харчування та медичні послуги здійснюються на умовах договорів про надання зазначених послуг.

Навчальний процес на платформі в Кам’янському забезпечується навчальними та лабораторними приміщеннями загальною площею 2341,0 кв.м. До складу зазначених приміщень входять:
навчальні аудиторії загальною площею 456,0 кв.м.
комп’ютерні аудиторії загальною площею 333,1 кв.м;
майстерні та спеціальні лабораторії загальною площею 1551,9 кв. м.
Навчальні аудиторії обладнані мультимедійними засобами, встановлено wi-fi точки доступу та забезпечений бездротовий доступ до мережі Internet.
Науково-педагогічні працівники забезпечені кабінетами загальною площею
63,3 кв.м.
Викладачі та здобувачі освіти мають доступ до бібліотеки та її читального залу, загальна площа якої складає 168,7 кв.м.
Здобувачі освіти Університету мають можливість користуватися гуртожитком загальною площею 864,6 кв.м.
Харчування та медичні послуги здійснюються на умовах договорів про надання зазначених послуг.

Навчальний процес на Покровській платформі забезпечується навчальними приміщеннями загальною площею 551,1 кв.м. До складу зазначених приміщень входять:
навчальні аудиторії загальною площею 488,1 кв.м.;
комп’ютерний клас загальною площею 63,0 кв.м.
Навчальні аудиторії обладнані мультимедійними засобами, встановлено wi-fi точки доступу та забезпечений бездротовий доступ до мережі Internet.
Науково-педагогічні працівники забезпечені кабінетами загальною площею
81,9 кв.м.
Здобувачі освіти мають можливість займатися спортом на відкритому спортивному майданчику загальною площею 264,2 кв.м., також мають можливість користуватися гуртожитком загальною площею 300,0 кв.м.
Харчування та медичні послуги здійснюються на умовах договорів про надання зазначених послуг.

Умови доступності Університету для навчання для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Умови доступності Університету для навчання для навчання осіб з особливими освітніми потребами
В Університеті формується система надання освітніх послуг для осіб з особливими потребами, з цією метою для навчального процесу розроблені спеціальні методики, педагогічні технології, наявні адаптаційні технічні засоби. Кожен студент отримує доступ до можливостей Центру дистанційної освіти та ресурсів електронної бібліотеки. Університет забезпечує доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будинків і споруд». Відсутність сходинок та інших обмежувальних елементів на вході до будівлі, ширина дверей у приміщення забезпечують доступність місць цільового відвідування і безперешкодність переміщення всередині будівель. На першому поверсі розташовані як навчальні приміщення (аудиторії, комп’ютерні лабораторії загальною кількістю 15 місць), так і актова зала, лаунж-зона, буфет. Вхідні двері до корпусу обладнані кнопкою виклику охорони, яка, разі необхідності, надасть додаткову допомогу інваліду або мало мобільній особі. Забезпечені умови безперешкодного і зручного пересування по ділянці до будівлі і по прилеглій території. Шляхи поєднані з зовнішніми по відношенню до ділянки транспортними та пішохідним комунікаціями, найближчими зупинками громадського транспорту. Поруч із територією корпусу Університету передбачений пішохідний перехід і встановлені дорожні знаки завчасного попередження водіїв про місце переходу.


 

Висновок експерта щодо доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення(Висновок-Інклюзія.pdf)