METINVEST
Menu

Наукова діяльність

Наукова діяльність в університеті є однією з найважливіших складових його функціонування та розвитку. Ця сфера діяльності визначається величезною важливістю і має безпосередній вплив на різні аспекти життя університету, наукового співтовариства і суспільства в цілому.

Наукова діяльність і освіта нерозривно пов’язані. Викладачі, які активно займаються науковими дослідженнями, можуть надавати студентам актуальні знання і відповідати на питання, які ще не мають відповіді. Це підвищує якість навчання та навчальних програм.

Участь у науковій роботі сприяє розвитку креативності, критичного мислення і аналітичних навичок. Студенти та вчені в університеті навчаються поставляти гіпотези, збирати та аналізувати дані, а також приймати обґрунтовані рішення. Наукові дослідження створюють фундамент для розвитку, інновацій і покращення як життя людей, так і суспільства в цілому.

Основні напрямки науково-технічної діяльності Університету

Напрями наукових дослідженьНаукові проблеми, які вивчають викладачі університету.
Цивільна безпека  Удосконалення системи забезпечення безпеки та гігієни праці, шляхом впровадження ризик-орієнтовного підходу в охороні праці.
Диджиталізація процесів СУОП та управління ризиками небезпек.
Розроблення та удосконалення інформаційних систем обліку та аналізу показників виробничого травматизму та безпеки праці  на промислових підприємствах.  
ЕкономікаКорпоративне управління, ефективне управління.
Нейромережеві технології моделювання процесів прийняття управлінських рішень, інформаційні системи та технології обробки економічної інформації.
Прогнозування техніко-економічних показників результативності при реалізації заходів операційних поліпшень.
Організація виробництва, організація процесу безперервного покращення виробництва, управління процесами автоматизації виробництва.
Фінансово-економічне забезпечення розвитку промислових підприємств.
ЕкологіяВирішення екологічних проблем земних надр, атмосфери і гідросфери. Запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів. Вивчення впливу небезпечних об’єктів гірничо-видобувного комплексу на навколишнє середовище. Моніторинг біорізноманіття. Екологія живих організмів. Виявлення та аналіз впливу екологічних факторів на стан живих організмів. Екологія навколишнього середовища і людини.
Екологізація виробництва. 
Комп’ютерні наукиНові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства.
Комп’ютерні технології, які пов’язані зі сферою ІТ в автоматизації проектування та моделюванні об`єктів та систем.
Проектування та розробка інформаційних та інтелектуальних систем, інформаційних технологій із застосуванням методів аналізу і технологій розробки систем на всіх стадіях проектування.
Принципи обміну та обробки інформації для моделювання якості продукції виходячи з параметрів сировини і технологічних показників виробництва.
МатеріалознавствоВиявлення причин формування дефектів при виробництві металопродукції та розробка заходів по запобіганню їх утворення.
Удосконалення складу та режимів термічної обробки сталей з метою підвищення комплексу їх механічних та технологічних характеристик.
Розробка режимів комбінованої пластичної деформації з метою вдосконалення  структури та комплексу властивостей металевих матеріалів.
Удосконалення технологічних процесів зварювання та наплавки та розробка нових матеріалів для їх реалізації. 
Дослідження причин прискореного зношування та руйнування металевих матеріалів та розробка заходів по підвищенню їх зносостійкості.
МеталургіяБезперервне розливання сталі.
Позапічна обробки сталі.
Технологія виробництва високоякісних сталей.
Служба вогнетривів.
Виробництво сталі в конверторах.
Внедоменна обробка чавуну.
Агломераційне виробництво.
Технологічні газоочисні установки.
Воднева металургія.
Поведінка неметалевої включень в металургійних розплавах.
Шлакоутворення та взаємодія металевої і шлакової фази.
Підвищення експлуатаційної здатності металургійних агрегатів та металургійних ємностей.
Взаємодія металургійних шлаків з вогнетривами.
Технології захисту навколишнього середовищаДослідження сучасних способів рекультивації порушених земель, технології охорони водних ресурсів.
Техногенна безпека та ризики техногенних ландшафтів, оцінка впливу провадження господарської діяльності.
Технології маловідходного виробництва, рециклінгу.
Вирішення екологічних проблем земних надр, атмосфери і гідросфери
ГірництвоДослідження процесів взаємодії кріплення підземних об’єктів з масивом гірських порід. Розробка та розрахунок кріплення підземних споруд.
Технологія відкритих гірничих робіт, підземна розробка корисних копалин, руйнування гірських порід вибухом, охорона підготовчих гірничих виробок, рекультивація.
Технології і схеми комплексної механізації видобутку корисних копалин.
Екскаватори одноковшеві. Драглайни.
Управління стійкістю гірничих виробок.
Розробка та удосконалення рамного кріплення підготовчих виробок.
Дослідження працездатності рамного кріплення в складних гірничо-геологічних умовах.
Дослідження напруженого стану масиву гірських порід навколо гірничої виробки.

Кафедральна тематика, зареєстрована в УКРІНТЕІ

Державний реєстраційний номерНазва НДР / термін виконанняКерівники роботи/ відповідальний виконавець
0123U103794Інструменти оптимізації бізнес-процесів та підвищення операційної ефективності в контексті BPM / 09.2023 – 06.2025Шевченко Н.Ю. доцент кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень /

Чуприна Ю.В. доцент кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень
0123U102947Розвиток наукових та методологічних засад удосконалення металургійних процесів, устаткування та методів управління
їх ефективністю / 06.2023 – 07.2025
Кухар В.В. професор кафедри металургії, матеріалознавства та організації виробництва /

Малій Х.В. доцент кафедри металургії, матеріалознавства та організації виробництва,

Харченко О.С. доцент кафедри металургії, матеріалознавства та організації виробництва
0123U102944Наукове та інженерне обґрунтування шляхів підвищення ефективності руйнування гірських порід при видобуванні
твердих корисних копалин / 06.2023 – 05.2025
Каменець В.І. доцент кафедри гірничої справи /

Григор’єв І.Є. доцент кафедри гірничої справи
0122U201379Методологічні основи цифрового інтелекту, інформаційні технології управління складними системами та процесами / 01.2023 – 12.2024Рекова Н.Ю. професор кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень /

Сагайда П.І. професор кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень
0121U113690Розвиток технологічних основ ресурсозберігаючих процесів оптимізації структури та властивостей сплавів в залежності від умов експлуатації виробів / 10.2021 – 06.2023Пашинський В.В. професор кафедри базових галузей промисловості

Бойко І.О. доцент кафедри базових галузей промисловості
0122U201187Керування показниками енергозбереження металургійних агрегатів та якості металопродукції на завершальних переділах металургійного циклу / 10.2022 – 06.2023Кухар В.В. професор кафедри базових галузей промисловості /

Малій Х.В. доцент кафедри базових галузей промисловості,

Штода М.М. доцент кафедри базових галузей промисловості
0121U113689Технології трансформації бізнес-процесів компанії на основі концепції Perfomance Management / 10.2021 – 06.2023Рагуліна Н.В. доцент кафедри екології та економіки довкілля /

Мойсеєнко К.Є. доцент кафедри екології та економіки довкілля
0121U113986Дослідження екологічного стану територій в районі гірничо-видобувної діяльності ТОВ «Метінвест Холдінг» у м. Кривий
Ріг / 11.2021 – 10.2023
Пікареня Д.С. професор кафедри екології та економіки довкілля /

Максимова Н.М. доцент кафедри екології та економіки довкілля
0122U000369Розробка методів наукової підтримки системи запобігання професійним ризикам 01.2022-12.2023Кружилко О.Є. професор кафедри екології та економіки довкілля /

Володченкова Н.В. доцент кафедри екології та економіки довкілля
0122U201186Дослідження мехатроних систем гірничих машин з урахуванням різних горно-геологічних умов та розробка методології організації технічного сервіса гірничо –транспортного обладнання / 10.2022 – 06.2023Дзержинська О.В. доцент кафедри організації та автоматизації виробництва /

Крупко І.В. доцент кафедри організації та автоматизації виробництва
0122U200985Використання результатів досліджень та аналізу технологічних даних в інтелектуальних системах управління / 10.2022 – 06.2023Сімкін О.І. професор кафедри організації та автоматизації виробництва /

Койфман О.О. доцент кафедри організації та автоматизації виробництва
0121U113688Розробка способу прискореної рекультивації земель, порушених гірничими роботами / 09.2021 – 06.2022Новак А.І. доцент кафедри організації та автоматизації виробництва,

Павлов Є.Є. доцент кафедри організації та автоматизації виробництва
0121U113691Дослідження тенденцій розвитку і взаємозв’язку технологічних систем і параметрів гірничо-видобувного обладнання для видобутку корисних копалин відкритим способом / 09.2021 – 06.2022Крупок І.В. кафедри організації та автоматизації виробництва /

Фесенко Е.В. кафедри організації та автоматизації виробництва

Студентські наукові гуртки

Студентські наукові гуртки — одна з форм наукової діяльності студентів, спрямована на розширення їх наукового потенціалу здобувачів вищої освіти ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» й формування навичок науково-дослідної діяльності у вільний від навчання час або спеціально наданий час. Студентські наукові гуртки є добровільною організацією студентів, які виявили бажання опанувати навичками проведення наукових досліджень і успішно поєднують таку діяльність із навчанням.

Організація та функціонування студентських наукових гуртків регламентується окремим Положенням.

Плани роботи наукових гуртків

План роботи гуртка Автоматизація та енергозабезпечення виробничих процесів, мехатроніка та робототехніка в умовах Industry 4.0 2023-2024

План-роботи гуртка Безпека праці: інноваційні рішення 2023-2024

План роботи гуртка Сучасні проблеми гірництва і геології 2023-2024 н.р.
План роботи гуртка Розробка проєктів підвищення операційної ефективності_сучасні можливості та перешкоди для вітчизняного бізнесу 2023-2024 н.р.
План роботи гуртка Розробка ІТ-проєктів та системний аналіз предметних областей 2023-2024 н.р.
План роботи гуртка Екологічні проблеми техносфери 2023-2024 н.р.
План роботи гуртка Сучасні проблеми гірництва та геології 2022-2023 н.р.
План роботи гуртка Автоматизація виробничих процесів, мехатроніка та робототехніка в умовах Industry 4.0 2022-2023 н.р.
План роботи гуртка Екологічні проблеми техносфери 2022-2023 н.р.
План роботи гуртка Безпека праці інноваційні рішення 2022-2023 н.р.

Звітність за результатами роботи наукових гуртків

Звіт гуртка Екологічні проблеми техносфери за 2022-2023 н.р.
Виконання плану роботи гуртка Екологічні проблеми техносфери за 2022-2023 н.р.
Звіт гуртка Безпека праці_інноваційні рішення за 2022-2023 н.р.
Звіт гуртка АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ, МЕХАТРОНІКА ТА РОБОТОТЕХНІКА В УМОВАХ INDUSTRY 4.0 за 2022-2023 н.р.
Засідання гуртка Сучасні проблеми гірництва та геології за 2022-2023 н.р.

Рада молодих вчених

Рада молодих вчених є частиною системи громадського самоврядування ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», що створена з метою забезпечення активної участі молодих вчених Університету та активних студентів у проведенні наукових досліджень, підвищенню професійної кваліфікації, а також представництва, захисту і реалізації їхніх прав та інтересів.
Функціонування Ради молодих вчених регламентується окремим Положенням.

Склад Ради молодих вчених

Голова Ради молодих вчених

Держевецька Марина Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень


Заступник Голови Ради молодих вчених

Федоров Роман Федорович

здобувач вищої освіти, студент групи
136-22-1п


Секретар Ради молодих вчених

Мусенко Богдан Олексійович

здобувач вищої освіти, студент групи
ст. гр. 263-22-1


Члени Ради молодих вчених

КАЛІНІН Олександр ВолодимировичПрофесор кафедри металургії, матеріалознавства та організації виробництва, д-р екон. наук, професор
ТУРЛАКОВА Світлана СергіївнаПрофесор кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень, д-р. екон. наук, доцент
ЧЕБЕРЯЧКО Юрій ІвановичПрофесор кафедри безпеки праці та охорони довкілля, д-р техн. наук, професор
БУРОВА Дар’я ВолодимирівнаСтарший викладач кафедри металургії, матеріалознавства та організації виробництва, канд. техн. наук
ГРИГОР’ЄВ Юліан ІгоровичДоцент кафедри гірничої справи, канд. техн. наук, доцент
МАЛІЙ Христина ВасилівнаДоцент кафедри металургії, матеріалознавства та організації виробництва, канд. техн. наук
СИНЕГІН Євген ВолодимировичДоцент кафедри металургії, матеріалознавства та організації виробництва, канд. техн. наук
ДЕРЖЕВЕЦЬКА Марина АнатоліївнаДоцент кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень, канд. екон. наук
КАСЬЯНЮК Олександр СергійовичСтарший викладач кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень
КОСТЕНКО Інна СергіївнаДоцент кафедри цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень, доктор філософії
ЦИМБАЛ Богдан МихайловичДоцент кафедри безпеки праці та охорони довкілля, канд. техн. наук, доцент
ФЕДОРОВ Роман ФедоровичЗдобувач вищої освіти
МУСЕНКО Богдан Олексійович Здобувач вищої освіти

Діяльність Ради молодих вчених

Наказ про створення та склад Ради молодих вчених №53.1/29.03.2023 від 29.03.2023 р.
Протокол засідання №1 від 3 травня 2023 року
План роботи РМВ на 2023 рік (від 15 травня 2023 року)
Напрямки роботи Ради молодих вчених
Наказ про оновлення складу Ради молодих вчених №200/11.10.2023 від 11.10.2023 р.
Протокол засідання №1 від 16 жовтня 2023 р.