METINVEST
Menu

Сучасна металопродукція та методи її виробництва

Гарант освітньої програми — Володимир ПАШИНСЬКИЙ

доктор технічних наук, професор


форма навчання — очно-дистанційна

На основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

спеціальність 051 Економіка