METINVEST
Menu

Сучасні аспекти металургійного виробництва

Гарант освітньої програми — Максим ШТОДА

кандидат технічних наук, доцент


форма навчання — очно-дистанційна

На основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

галузь знань 13 Механічна інженерія
спеціальність 136 Металургія