METINVEST
Menu

Сучасні технології розробки родовищ підземним способом

Гарант освітньої програми — В’ячеслав КАМЕНЕЦЬ

кандидат технічних наук, доцент


форма навчання — очно-дистанційна

На основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

галузь знань 18 Виробництво та технології
спеціальність 184В Гірництво