METINVEST
Menu

Технології підземної розробки родовищ


Силабуси освітніх компонентів

ГЕОЛОГІЯ НАДР ТА НАДРОКОРИСТУВАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ОРЛІНСЬКА Ольга. Доктор геологічних наук, професор

ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНЖИНІРИНГ У ГІРНИЦТВІ, ПІКАРЕНЯ Дмитро. Доктор геологічних наук, професор

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОГРАМАМИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ, Володимир КУХАР, доктор технічних наук, професор

Професійне ділове та наукове спілкування англійською мовою ТАРАПАТОВ Михайло, старший викладач кафедри загальноосвітніх дисциплін

СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ПІДЗЕМНОЇ РОЗРОБКИ КОРИСНИХ КОПАЛИН, CАХНО Іван. Доктор технічних наук, доцент

НЕЗВОРОТНІ ПРОЦЕСИ В ГІРСЬКИХ МАСИВАХ І ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ ПОВЕРХНІ ПРИ ПІДРОБЦІ ГІРСЬКИМИ РОБОТАМИ, САХНО Світлана. Кандидат технічних наук

ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ГІРНИЦТВІ, ГРИГОР’ЄВ Юліан, кандидат технічних наук, доцент