METINVEST
Menu

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА РОБОТОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ В ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ


Обов’язкові:

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ»

ФАХОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІЛОВОГО ТА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Дослідження у проєктах підвищення операційної
ефективності

Автоматизовані системи управління технологічними процесами в гірничо-металургійному виробництві

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Мехатроніка та роботизовані комплекси у гірничо-металургійному виробництві

Методи оптимізації в АСУ ТП

Автоматизація процесів виробництва на базі інтернету речей

Вибіркові:

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА

Налагодження САР

МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Кібербезпека інформаційних систем

ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА, МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА

ГНУЧКІ НАВИЧКИ (SOFT SKILLS) В УПРАВЛІННІ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

БІЗНЕС-АНАЛІЗ

Апаратно-програмні комплекси в управлінні виробництвом

ERP- ТА MES-СИСТЕМИ