METINVEST
Menu

Інтернаціоналізація

Інтернаціоналізація розглядається Університетом, з одного боку, як вельми значущий інструмент забезпечення якості освіти та якості процесів, що забезпечують надання цієї освіти, її кореляцію із академічними досягненнями світового рівня та вимогами вітчизняного та глобального ринку праці, а з іншого – як шлях забезпечення розвитку Університету як освітньої установи.

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА

Це унікальний шанс вивчити міжнародний досвід в обраній професійній сфері. Стажування дозволить студентам набути навичок крос-культурної комунікації, дізнатися про специфіку постановки і вирішення виробничих задач в інших ділових культурах. Крім того, це збагатить не лише власний професійний бекграунд, але й дасть змогу застосувати кращі європейські практики задля розвитку української промисловості.

Детальніше про умови участі

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ І ШЛЯХ РОЗВИТКУ

Інтернаціоналізація розглядається Університетом, з одного боку, як вельми значущий інструмент забезпечення якості освіти та якості процесів, що забезпечують надання цієї освіти, її кореляцію із академічними досягненнями світового рівня та вимогами вітчизняного та глобального ринку праці, а з іншого – як шлях забезпечення розвитку Університету як освітньої установи. На нашу думку, процес включення Університету у міжнародне освітнє, наукове та бізнесове співробітництво може забезпечити додану цінність продукту, який нами пропонується, і додаткові вигоди для всіх стейкхолдерів освітньо-наукової діяльності:

1) подолання об’єктивної обмеженості внутрішніх ресурсів Університету, інноваційного середовища Групи МЕТІНВЕСТ та освітньо-наукового простору України в цілому;
2) відкриття нових можливостей особистого та професійного розвитку для будь-якого здобувача освіти, викладача-науковця, експерта-практика;
3) підтримка і підвищення репутації та академічного авторитету Університету як центру акумуляції ідей та джерела інноваційних рішень, осередку підготовки і постійного удосконалення кадрів;

Стратегія розвитку Університету та внутрішні документи із забезпечення якості освіти передбачають інструменти інтернаціоналізації за чотирма напрямами:

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Реалізація наведених вище інструментів інтернаціоналізації із суб’єктами / видавництвами / виданнями з держав, що здійснюють збройну агресію проти України, або щодо яких відомо, що кінцевим бенефіціаром таких суб’єктів / видавництв / видань є суб’єкти держав, що здійснюють збройну агресію проти України) вважається щонайменше неетичною і тягне за собою оцінку і потенційне вжиття адміністративних заходів, а у випадках визначених законодавством України – відповідні види передбачених законодавством відповідальності.
Реалізація наведених вище інструментів інтернаціоналізації повинна не суперечити законодавству України про інформацію, державну таємницю, нормативним документам Групи МЕТІНВЕСТ та Університету щодо інформаційної безпеки, Кодексу етики Групи МЕТІНВЕСТ, не повинне завдавати шкоди репутації Групи МЕТІНВЕСТ та Університету.
Університет вітає ініціативу працівників та здобувачів Університету у реалізації інструментів інтернаціоналізації або у сприянні реалізації таких інструментів, однак залишає за собою право коригувати або нівелювати таку ініціативу в окремих випадках або в разі, якщо такі працівники перевищили свої повноваження, та в разі, якщо дії працівників та/або здобувачів може завдати шкоди репутації Університету або Групи МЕТІНВЕСТ.

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Попри той факт, що широкомасштабний наступ російської федерації у 2022-2023 рр. значно скоротив можливості академічної мобільності здобувачів освіти і викладачі з різних причин, це вікно можливостей не зачинено повністю навіть за теперішніх умов. До того ж для реалізації власних професійних освітніх та наукових інтересів у майбутньому варто дізнатися про те, яким чином можна подати заявку на участь у програмах і заходах академічної мобільності вже сьогодні.
Основними нормативними документами, що регламентують цей процес для українських учасників є:
• Положення про організацію освітнього процесу ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» (розділ 13);
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність» Про затвердження Порядку реаліза… | від 12.08.2015 № 579 (rada.gov.ua)
Не слід забувати і про інші нормативні документи:
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» Про затвердження Правил перетинан… | від 27.01.1995 № 57 (rada.gov.ua)
• Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» Про порядок виїзду з Україн… | від 21.01.1994 № 3857-XII (rada.gov.ua)
• Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» Про мобілізаційну підготовк… | від 21.10.1993 № 3543-XII (rada.gov.ua)
Більш детально про це – у роз’ясненнях Державної прикордонної служби України Перетинання державного кордону під час правового режиму воєнного стану. Питання-відповідь (dpsu.gov.ua)

Стипендіальні та інші програми міжнародної академічної мобільності:

ПрограмаОпис
The Lane Kirkland Scholarship Program
https://kirkland.edu.pl/en/
Програма пропонує стипендії на двосеместрове навчання на базі польських університетів. Кандидатами можуть бути молоді лідери та експерти з вищою освітою з наступних 11 країн: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизька Республіка, Молдова, Таджикистан, Україна та Узбекистан, які зацікавлені у розвитку демократії, економіки та громадянського суспільства у своїх країнах та в регіоні. Програма пропонує 2 семестри навчання в польських університетах, а також 2-тижневе стажування в державних або приватних установах. Потенційними кандидатами є особи, які вирішили, що після завершення стипендії вони хочуть повернутися до своєї країни, щоб реалізувати знання, отримані під час стипендії або проєкту, підготовленого в її рамках
The Fulbright Program
https://fulbright.org.ua/uk/
Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 45 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук; адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій
Стипендіальні програми Китайської народної республіки
https://www.campuschina.org/
scholarships/index.html
Програми навчання, стажування для студентів, викладачів та науковців у Китайській народній республіці
Стипендіальні програми від DAAD (Німецька служба академічних обмінів)
https://www.daad-ukraine.org/uk/
Національний академічний контактний центр для України – це ініціатива DAAD у співпраці з Федеральним міністерством освіти і наукових досліджень (BMBF), Конференцією міністрів освіти та культури (КМК), Міністерствами науки федеральних земель і Альянсом наукових організацій Німеччини — організація та проведення конкурсу на отримання стипендій DAAD (інформація, розсилка заяв, консультації, прийом документів та інше)
Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (Global UGRAD)
https://www.worldlearning.org/
program/global-undergraduate-exchange-program/
Програма культурного обміну, яка здійснюється Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США та підтримується народом Сполучених Штатів Америки. Ця міжнародна освітня й культурна програма обміну підтримує талановитих іноземних студентів, надає можливість майбутнім лідерам навчатися у США з метою поглиблення знань та вивчення культури і традицій Сполучених Штатів Америки. Програма для студентів вищих навчальних закладів (Global UGRAD) спільно здійснюється Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США, Посольством США в Україні та організацією World Learning. Учасники програми навчатимуться в Сполучених Штатах протягом одного семестру без отримання ступеня за будь-якими спеціальностями

Якщо Ви бажаєте продовжити навчання або організувати ініціативну програму кредитної мобільності, то можна скористуватися низкою сайтів-агрегаторів освітніх прорпозицій, зокрема:
• Програми для здобуття ступеню бакалавра http://www.bachelorsportal.eu/
• Програми для здобуття ступеню магістра http://www.mastersportal.eu/
• Програми для здобуття ступеню доктора http://www.phdportal.eu/ та http://www.findaphd.com/
• Короткотермінові навчальні курси http://www.shortcoursesportal.eu
• Ресурс, де можна знайти університет відповідно до бажаної спеціальності у всіх куточках світу – http://www.topuniversities.com/universities