METINVEST
Menu

132 ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО В МЕТАЛУРГІЇ ТА ГІРНИЦТВІ» (Аспірантура)

рівень вищої освіти Третій
галузь знань 13 Механічна інженерія
спеціальність 132 Матеріалознавство
ступінь Доктор філософії

document icon
document action

Коментарi