METINVEST
Menu

136 МЕТАЛУРГІЯ «МЕТАЛУРГІЯ СТАЛІ» (магістр)

ОПП «МЕТАЛУРГІЯ СТАЛІ» (магістр)

Галузь знань: 136 Металургія
Спеціальність: 13 Механічна інженерія

Електронна пошта для зворотнього зв’язку: Kristina.Maliy@mipolytech.education

document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action

Рецензії

document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action

Коментарi

Аноним - 16 мая, 2023

Розроблена ОПП регламентує компетентності, основні вимоги у підготовці здобувачів вищої освіти другого рівня. Зміст складової програми орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі механічної інженерії, враховує регіональні особливості промисловості, базується на сучасних результатах, тенденціях науково-практичного стану в металургії і металообробці в Україні та за кордоном. Програма передбачає інноваційний характер, інтеграція фахової, загальнонаукової, іншомовної підготовки для формування навичок у сфері професійної діяльності здобувачів. Загальні компетентності, фахові (професійні) компетентності та програмні результати навчання сформульовано чітко і об’ємно і свідчать про спрямованість на підготовку кваліфікованих фахівців для промисловості Україні.