METINVEST
Menu

136 ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «МЕТАЛУРГІЯ» (Аспірантура)

рівень вищої освіти Третій
галузь знань 13 Механічна інженерія
спеціальність 136 Металургія
ступінь Доктор філософії

document icon
document action

Коментарi