METINVEST
Menu

174 ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА» (Аспірантура)

рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий)
галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні
комунікації
Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані
технології та робототехніка
освітня кваліфікація доктор філософії з автоматизації, комп’ютерно-
інтегрованих технологій та робототехніки

document icon
document action

Коментарi