METINVEST
Menu

263 ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА У ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ КОМПЛЕКСІ» (Аспірантура)

рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий)
галузь знань 26 Цивільна безпека
спеціальність 263 Цивільна безпека
освітня кваліфікація доктор філософії з цивільної безпеки

document icon
document action

Коментарi