METINVEST
Menu

263 ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА (магістр)

ОПП «АУДИТ ТА КОНСАЛТИНГ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ» (магістр)

Галузь знань:  26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека

Електронна пошта для зворотнього зв’язку: Oleg.Kruzhilko@mipolytech.education

document icon
document action
document icon
document action
document icon
document action

Коментарi

Аноним - 6 мая, 2022

Де можна подивитись програму 122 спеціальності?

Olga Popchenko - 10 мая, 2022

Добрий день! Дякуємо за звернення. Перелік освітніх програм пожна подивитись на сайті. https://metinvest.university/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%96%d0%ba-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc/

Аноним - 2 марта, 2023

Ознайомившись з ОПП «Аудит та консалтинг безпеки праці» (магістр), відзначаю її спрямованість на підготовку фахівців, спроможних здійснювати ефективне управління охороною праці на промислових підприємствах. Загалом позитивно оцінюючи представлену ОПП, можна відзначити раціональний підхід до формування переліку дисциплін, які передбачають оволодіння студентами теоретичних та практичних знань та умінь. Рекомендую структурно-логічну схему опанування обов’язкових освітніх компонентів доповнити назвами компонентів (замість їх шифрів). Це покращить сприйняття представленої інформації. Доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільнльної безпеки КПІ ім. Ігоря Сікорського, к. т. н. Полукаров О.І.

Аноним - 23 марта, 2023

В сучасному світі безпека та охорона праці стає все більш важливішою складовою функціонування будь-якого підприємства. Це зумовлює необхідність підготовки кваліфікованих фахівців з цивільної безпеки, які зможуть розробляти та впроваджувати сучасні практики керування робочим процесом та управління людськими ресурсами. В сучасних умовах розвитку технологій та глобалізації ринку праці стає все більш важливим розширення спектру знань та навичок, що передбачено освітньо-професійною програмою «Аудит та консалтинг безпеки праці». Опанування дисциплін вказаної ОПП забезпечить високу кваліфікацію майбутніх спеціалістів у їх багатогранній діяльності, дозволить використовувати новітні досягнення цивільної безпеки, які будуть сприяти прийняттю самостійних обґрунтованих рішень в умовах жорсткої конкуренції та сприятиме забезпеченню належного рівня безпеки праці на підприємствах. Відзначаючи назву ОПП та її спрямованість на підготовку переважно фахівців-практиків, можна рекомендувати додати результат навчання щодо забезпечення здатності майбутніх фахівців проводити консалтинг з безпеки праці. Таким чином, представлена ОПП є актуальною, спрямованою на підготовку фахівців з цивільної безпеки та відповідає сучасним вимогам. Учений секретар Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України д.т.н., проф. Шевченко В.Г.