METINVEST
Menu

Викладачі Метінвест Політехніки провели тернінги з охорони праці для співробітників ЮЖКОКСу та Каметсталі

У світі, де технології завойовують вершини, а виробництво стає все складнішим, знання з безпеки праці є невід’ємним інструментом для забезпечення життєвої цінності кожного працівника. Саме тому системне підсилення знань з різних аспектів охорони праці є важливою і невід’ємною складовою сталого розвитку. Відтак, викладачі Метінвест Політехніки провели серію тренінгів з охорони праці для співробітників ЮЖКОКСу та Каметсталі. Освітні заходи були спрямовані на підсилення знань концепції БМП (Блокування-маркування-перевірка). Ця ініціатива має на меті забезпечити максимальний рівень безпеки під час взаємодії з обладнанням та технологічними процесами, що є ключовими у гірничо-металургійній галузі.

Учасники тренінгів мали можливість актуалізувати знання та здобути практичні навички щодо правильного застосування методів БМП, − розібратися в процесі блокування обладнання, встановленні захисних маркерів та виконанні перевірок перед початком робіт. Такий підхід максимально мінімізує ризики небезпек та виключає можливість несанкціонованого доступу до небезпечних зон. Сучасні технології та методи, які викладачі внесли в ці тренінги, ґрунтуються на принципах БМП, що є широко визнаними та застосовуваними у промислових комплексах для забезпечення безпеки під час виконання ремонту та робіт з сервісного обслуговування обладнання. Ключовим елементом концепції є блокування, маркування та перевірка наявності небезпечних енергій – ці кроки дозволяють ефективно контролювати та уникати можливих небезпек, пов’язаних з втручанням у роботу обладнання, коли це може призвести до нещасних випадків.

− Важливо відзначити, що знання та практичні навички, отримані на цих тренінгах, не тільки забезпечують безпеку робочого персоналу, але й сприяють підвищенню продуктивності та якості виробництва. Це є важливим кроком у напрямку вдосконалення робочих процесів та досягнення стандартів міжнародної безпеки праці, − зазначив Володимир МАЙСТРЕНКО, доцент кафедри та тренер з БМП. Натомість, Наталя ВОЛОДЧЕНКОВА, завідувачка кафедри безпеки праці та охорони довкілля у Метінвест Політехніці відмітила, що така ініціатива проведення тренінгів з охорони праці відображає високий ступінь залученості Метінвесту до питань безпеки на робочому місці та підвищення якості виробництва. − Разом із зменшенням травматизму, цей підхід сприяє збереженню життя та здоров’я працівників, а також відображає підтримку прагнення тримати високі міжнародні стандарти безпеки у промисловості.

Цикл тренінгів з охорони праці з ТОП-ризиків, включно з темою БМП, який системно проводиться викладачами Метінвест Політехніки для представників гірничо-металургійної галузі, є важливим кроком у забезпеченні безпеки та підвищенні якості робочих процесів в даній індустрії. Такі заходи покликані стати основою для подальших позитивних змін та досягнення високих стандартів у сфері охорони праці в Україні.