METINVEST
Menu

Викладачі Технічного Університету «Метінвест Політехніка» успішно підвищують кваліфікацію одразу у кількох напрямах

Професійний рівень викладачів – одна з найважливіших складових конкурентоспроможності будь-якого вищого навчального закладу. З початку заснування у Технічному Університеті «Метінвест Політехніка» за ініціативою ректора Олександра Поважного діє і постійно вдосконалюється система заохочення викладачів до ефективного поєднання навчальної, наукової та інноваційної діяльності. Важливий елемент такої формули – постійне вдосконалення знань, «рука на пульсі» сучасних тенденцій освіти не тільки в Україні, а й кращих зарубіжних практик.

Протягом осені викладачі Метінвест Політехніки успішно пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали сертифікати.

Зокрема, Наталія Володченкова, доцент кафедри екології та економіки «Метінвест Політехніки», як керівник напряму підготовки, пройшла стажування у Вищій Школі управління охороною праці в місті Катовіце (WSZOP). Основні акценти програми стажування – знайомство з системою вищої освіти, забезпеченням якості та організацією процесу навчання у Польщі, а також сучасні європейські практики з підготовки фахівців у галузі безпеки праці.

Також протягом осені викладачі університету на чолі з ректором Олександром Поважним пройшли навчання та перевірку знань з питань загального курсу «Охорона праці» у Донецькому технічно-експертному центрі Держпраці. Під час перевірки знань державні інспектори відділу нагляду західного напрямку управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки перевірили знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги, електробезпеки та пожежної безпеки. Окремо викладачі спеціальності «Цивільна безпека» успішно пройшли перевірку знань Правил охорони праці під час роботи на висоті, безпечної роботи з інструментом та пристроями, безпеки систем газопостачання, охорони праці під час  експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.

Окремий напрям удосконалення знань — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Зокрема, курс «Програмування АСУТП на базі контролера Modicon M 340» Schneider Electric у м. Київ прослухали та отримали свідоцтва Олексій Койфман, к.т.н., доцент, та Вікторія Мірошниченко, к.т.н., кафедри Організації та автоматизації виробництва. Також викладачі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» отримали сертифікати після успішного проходження курсу «Система супервізорного управління Citect SCADA. Основні можливості і мережева архитектура» Schneider Electric, що відбувся у Києві в режимі оnline. Також Вікторія Мірошниченко пройшла стажування — International postgraduate practical internship: ”Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives”, University of Białystok. (м. Білосток, Польща). Протягом навчання викладачі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ознайомлювалися з новітніми тенденціями розвитку вищої освіти, вивчали кращі європейські практики системи автоматизації виробничих процесів, функціональність сучасних пристроїв для специфічних застосувань, нові можливості і шляхи підвищення операційної ефективності на виробництві за допомогою процесів автоматизації процесів.

Підвищення кваліфікації за напрямами освітньої роботи, участь у міжнародних проєктах, конференціях, дослідницька робота та наукові публікації у провідних світових виданнях, удосконалення вільного володіння іноземними мовами є важливими складовими розвитку Технічного Університету «Метінвест Політехніка.

Ректор Технічного Університету «Метінвест Політехніка» Олександр Поважний окремо зазначив:

«Для системного поєднання навчальної, наукової та інноваційної діяльності ми запропонували ініціативу підвищення кваліфікації для викладачів Університету, ця ініціатива дає нові можливості та об’єднує досвіт та сучасні європейські практики з підготовки фахівців».

Нагадаємо, що Технічний Університет «Метінвест Політехніка» успішно проводить освітню діяльність на курсах підвищення кваліфікації за напрямками: металургія, матеріалознавство, комп’ютерні науки, автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології, екологія, гірнича справа, soft skils та охорона праці. До програм підвищення кваліфікації залучені фахівці з Португалії, Німеччини, Польщі, а також найкращі вітчизняні спеціалісти — досвідчені викладачі, кандидати наук, професіонали своєї справи.