METINVEST
Menu

Математична підготовка майбутніх інженерів з використанням сучасного програмного забезпечення у «Метінвест Політехніці»

Немає нічого більш практичного, ніж хороша теорія. Студенти «Метінвест Політехніки» продовжують навчання, і для озброєння необхідними навичками, які є базою інженерно-технічного фаху, використовують сучасне програмне забезпечення. Зокрема, для формування у студентів першого курсу навичок розв’язання задач прикладного спрямування під час вивчення дисциплін «Інженерна математика та статистика», «Математика для комп’ютерних наук та програмування», «Вища та дискретна математика», викладачі кафедри загально-освітніх дисциплін нового гірничо металургійного вишу застосовують СКМ Maple.

Детальніше про математичну підготовку студентів з використанням сучасного програмного забезпечення розповіла Наталія Грудкіна, доктор технічних наук, професор кафедри загально-освітніх дисциплін:

— Для підготовки сучасного інженера високої кваліфікації необхідна ґрунтовна математична підготовка, яка включає знання сучасних комп‘ютерних технологій. Maple — це універсальна потужна система, яка має безліч функцій, надає можливість використовувати інтелектуальне середовище саме для математичних досліджень. Це одна з «розумних» інтегрованих систем символьної математики, що об’єднує в собі потужну мову програмування, редактор програм та документів, можливість працювати у діалоговому режимі «введення команди, отримання відповіді системи», довідкову систему з багатьма прикладами, числовий та символьний процесор, ядро алгоритмів та правил перетворення математичних виразів, систему діагностики, бібліотеки вбудованих та додаткових функцій, пакети функцій сторонніх виробників та підтримку інших мов програмування. Студенти використовують Maple для виконання числових розрахунків, символьних перетворень та графічного відображення результатів.

У реаліях, спричинених енерготерором ворога, час є безцінним ресурсом. Тож, студенти, вивчаючи математику з використанням системи Maple, яка однаково успішно використовується як у дистанційному форматі навчання, так і у звичайному, суттєво економлять час, що витрачається на проведення розрахунків. Завдяки цьому збільшується час саме на вивчення фундаментальних концепцій та аналізі отриманих результатів, що, в свою чергу, є більш важливою частиною навчання. Зазначимо, що математична підготовка Maple використовується у навчанні та наукових дослідженнях у найвідоміших університетах світу та в корпоративному секторі. Серед ключових академічних клієнтів Гарвардський Університет, Лондонська школа економіки, Стенфордський Університет, Королівський військовий коледж Канади, Чеський технічний університет у Празі, Нью-Йоркський університет, тощо.