METINVEST
Menu

Наука і освіта для розумного зростання: Метінвест Політехніка розпочинає співпрацю за дослідницьким проєктом UNITe

«Наука і інновації — ключ до майбутнього, якого ми прагнемо», – саме цим гаслом відзначилася Європейська ніч дослідників 2023 року, яка відбулася з 29 по 30 вересня в різних приміщеннях Софійського університету, а також в інших містах Болгарії. Наталія РЕКОВА, перший проректор-проректор з навчальної роботи Метінвест Політехніки взяла участь у заходах. Головна мета – побудова науково-освітньої співпраці, впровадження спільних міжнародних проєктів у напрямку досліджень і розвитку технологій та цифрової освіти. Результатом участі стало не тільки представлення першого недержавного гірничо-металургійного університету міжнародній академічний спільноті, а й початком співпраці між Метінвест Політехнікою та провідними європейськими університетами за дослідницьким проєктом UNITe.

Ніч Європейської науки відкрила функціональний ректор з міжнародних зв’язків, проф., Д-р Мария Стойчева. Вона висловила сподівання, що такі заходи будуть традиційними, адже посилюють міжнародну співпрацю. – Це наша відповідальність як представників академічної спільноти. Тому що університет може бути дослідженням для великої науки, для відкриття нових планет, для глибокого входження в будову атома і нижче, але насправді ми також несемо велику відповідальність перед суспільством і перед освітою. Ми хочемо, щоб більше молодих людей брали участь у цих заходах, від наймолодших до випускників, щоб вони могли побачити чудеса, які може створити наука, – додала професор Мария Стройчева.

За словами Наталії РЕКОВОЇ, спільно з болгарськими партнерами, включаючи Софійський університет «Св. Климент Охридски», Технічний університет Софії, Русенський університет «Ангел Кінчев», Університет «Проф. д-р Асен Златаров» в Бургасі, та Шуменський університет «Епископ Константин Преславски», Метінвест Політехніка розпочинає співпрацю за дослідницьким проєктом UNITe. Цей проєкт фінансується у рамках Програми оптимізації «Наука і освіта для розумного зростання» (SESG OP), а саме − за пріоритетною траєкторією 1 «Дослідження та розвиток технологій», BG05M2OP001-1.001 «Будівництво та розвиток центрів передового досвіду», Компонент 2 «Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології».

− В рамках даного проєкту досліджуватимуться кращі практики диджиталізації освітньої діяльності та взаємодій у суспільстві. Україна також має, що запропонувати, у цьому контексті, зокрема, систему електронних взаємодій з органами державної влади, застосунок «Дія» та інші інноваційні рішення. Додам, що у Метінвест Політехніці також запроваджена сучасна діджитальна система освіти, яка до вподоби як студентам, так і викладачам, бо вона зручна і зрозуміла у використанні. Мова йде про цифрові платформи MS Teams та LMS Moodle, а також сервісу електронних документів «Вчасно». які допомогли зробити освітній процес в онлайн форматі якісним та ефективним. Все це свідчить про те, що наука та інновації є дорогоцінним ресурсом для майбутнього, яке ми з усієї душі прагнемо побудувати, зазначила Наталія РЕКОВА.

Сучасний світ вимагає глибокої інтеграції та обміну ідеями та дослідженнями між університетами з різних країн. Участь нашого університету у проєкті UNITe – це лише початок інтеграції у світове дослідницьке середовище. Костянтин МОЙСЕЄНКО, керівник департаменту управління якістю освіти та міжнародних проєктів підкреслив, що Метінвест Політехніка тримає у незмінному фокусі уваги інтернаціоналізацію як важливий інструмент для подальшого розвитку, посилення співпраці з міжнародною академічною спільнотою, а також для покращення якості освіти та наукової діяльності. Інтернаціоналізація допомагає університету впроваджувати нові підходи до навчання та досліджень, надаючи студентам та викладачам можливість поглиблювати свої знання та набувати досвід в міжнародному контексті. Це сприяє розширенню горизонтів і розвитку креативних рішень.