METINVEST
Menu

Освітній напрям «Охорона праці»: студенти та викладачі Метінвест Політехніки взяли участь в освітніх вебінарах від Міжнародної організації праці

Базовий курс «Компетенції з безпеки праці» включав сім тематичних тригодинних онлайн-заходів, які містили як теоретичні основи, так і практичні завдання на типових прикладах. Окремий блок – інтерактив, під час якого учасники мали змогу поставити експертам запитання та отримати змістовні відповіді. Тема кожного вебінару розкрила базові і необхідні у роботі майбутніх фахівців з охорони праці компетенції. Зокрема, слухачі вивчали систему управління безпекою та здоров’ям за міжнародним стандартом ISO 45001:2018, безпеку машин і механізмів за системою LOTO, найкращі практики з ризикоорієнтованого підходу із керування ризиками, розслідували інциденти у роботі в замкнених просторах. Також на прикладах розглянули теми «Роботи на висоті», «Психічне здоров’я» та «Небезпечні речовини. Зменшення впливу шкідливих факторів на робочих місцях».

Окрему увагу важливості подібних освітніх заходів для студентів та викладачів приділила Ольга Богданова, кандидат технічних наук за спеціальністю «Охорона праці», старший викладач кафедри у Метінвест Політехніці, а також GradIOSH — дипломований експерт Інституту безпеки та здоров’я на роботі, член ISSA Mining (DE), тренер Vision Zero (DE), член АПКБУ (UA), Голова правління Європейського співтовариства з охорони праці ESOSH:

— Освітні інтенсиви стали додатковою можливістю здобути дійсно сучасні знання з безпеки праці за напрямами, необхідними для побудови ефективної системи управління безпекою праці та здоров’ям працівників на підприємстві. Під час вебінарів були представлені кращі розробки та практики з безпеки праці та здоров’я на роботі, надані технічні поради й настанови щодо шляхів ефективнішого впровадження на підприємствах передових практик ЄС.

Отримані знання та навички, а також надані тренерами матеріали вебінарів дозволять якісно здійснювати навчання і впроваджувати в освітній процес міжнародні норми і правову базу ЄС з питань безпеки та гігієни праці.

Ольга Богданова, GradIOSH — дипломований експерт Інституту безпеки та здоров’я на роботі

Заходи проводилися за підтримки Проєкту МОП за фінансування ЄС «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні». Співорганізатором серії вебінарів є Редакція журналу «Охорона праці», Європейське співтовариство з охорони праці (ESOSH). На завершення курсу студенти та викладачі першого недержавного гірничо-металургійного університету пройшли тестування та отримали сертифікати.

Для довідки: Міжнародна організація праці (МОП) – спеціалізована установа Організації Об’єднаних націй (ООН), що була заснована у 1919 році урядами різних країн для підтримки міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру в усьому світі й зменшення соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці. У 2019 року МОП і Представництво Європейського Союзу (ЄС) в Україні презентували проєкт ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні», основна мета якого – сприяння безпечній, здоровій та задекларованій праці в Україні. Його очікуваним результатом, у близькій перспективі, є покращення дотримання Україною основних міжнародних і європейських норм із безпеки і здоров’я на роботі та трудових відносин.