METINVEST
Menu

Протягом навчального семестру викладачі Метінвест Політехніки успішно підвищили кваліфікацію одразу у кількох напрямах

Із початку заснування у Метінвест Політехніці за ініціативою ректора Олександра ПОВАЖНОГО діє і постійно вдосконалюється система заохочення викладачів до ефективного поєднання навчальної, наукової та інноваційної діяльності. Важливий елемент такої формули – постійне вдосконалення знань, «рука на пульсі» сучасних тенденцій освіти не тільки в Україні, а й вивчення кращих зарубіжних практик. Підтримуючи концепцію Lifelong learning, викладачі кафедри автоматизації, електро- та робототехнічних систем успішно пройшли курси підвищення кваліфікації одразу у кількох напрямках та отримали сертифікати.

У Дніпровській Політехніці протягом двох місяців поза поточним освітнім процесом викладачі першого недержавного гірничо-металургійного вишу зміцнювали знання та опановували необхідні практичні навички за тематикою промислового інтернету речей і мехатроніки, автоматизації процесів виробництва на базі інтернету речей, АСУТП в гірничо-металургійному виробництві та іншими фаховими напрямами за спеціальністю автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка.

– Під час стажування на кафедрі кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» ознайомилася з наявним методичним забезпеченням навчальних дисциплін, апаратно-програмними засобами лабораторних та практичних робіт, що стосуються методів оптимізації в АСУ ТП, теорії автоматичного управління, а також метрології та технологічних вимірювань. В результаті стажування було розроблено методичне забезпечення по вказаним дисциплінам. Вважаю подібні заходи навчання доцільними, оскільки комунікації між колегами і в науковій, і в науково-педагогічній спільнотах є важливим елементом обміну актуальним досвідом роботи, – зазначила Вікторія МІРОШНИЧЕНКО, кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Також викладачі пройшли стажування у Рівненському державному гуманітарному університеті. – Як показав семестр, студенти з цікавістю сприймають різні методи аналізу, що застосовують провідні компанії світу. Саме тому було корисно познайомитися із сучасними методиками, які застосовуються для оцінювання операційної ефективності AIRR, Ambitions. Окремо мали можливість на прикладах поглибити знання у системному аналізі, наприклад, розглянули з викладачами приклади застосування апроксімационнокомбінаторного методу декомпозиції й композиції систем. Цікавим буде їхнє застосування, зокрема, для виконання магістерських робіт. Познайомилися із робототехнічними платформами, які можна застосовувати вдома для навчання й засвоїти апаратне проектування роботів. Крім того, на таких платформах є вільний доступ до конструкцій роботів і напрямків їхнього удосконалення, — розповіла детальніше про стажування Олена НАЛОБІНА, доктор технічних наук, професор кафедри, викладач на магістерській освітньо-професіональній програмі комп’ютерне конструювання мехатронних систем.

Окрім спеціалізованих навичок, викладачі та співробітники кафедри АВЕРС Метінвест Політехніки підсилили компетенції у професійній риториці під час курсів у Сумському державному університеті. Отримали навички публічних виступів та майстерності вимови, риторичних засобів мовної агресії, вивчали закони логічного мовлення та аргументативну риторику. Такі курси є корисними у роботі викладача, адже професійна риторика є інструментом ефективної комунікації, невід’ємним у якісному і зрозумілому поданні навчальних матеріалів.