METINVEST
Menu

Технічний університет «Метінвест Політехніка» оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників, які будуть вакантними з 01.09.2023 року

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТНІВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників, які будуть вакантними з 01.09.2023 року. Для участі в конкурсі необхідно подати заяву та документи за переліком, наведеним нижче, за адресою вул. Добролюбова, 25, м. Запоріжжя, 69006, адресат: ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» до 28.07.2022 р. включно.

Документи приймаються особисто або поштою (кур’єрською доставкою). Дата відправлення документів претендента на участь у конкурсі поштою визначається штампом поштового відділення з місця відправлення. Заява та документи, подані поза встановленим терміном, не розглядаються. Контактний телефон офіс-адміністратора, відповідального за отримання документів:

+38 096 329 07 99, Подобний Антон Дмитрович.

!!! Увага: документи з позицій 13) та 14) приймаються на адресу електронної пошти університету mip@metinvestholding.com

З Положенням про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» та укладення з ними трудових договорів (контрактів), зразком заяви, формами списку наукових праць, згоди на обробку персональних даних, інформації про освітню та /або професійну кваліфікацію, іншими кваліфікаційними вимогами, а також із формами силабусу та робочої програми навчальної дисципліни можна ознайомитися на офіційному сайті ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТНІВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» у вкладці «Доступ до публічної інформації».

Перелік посад науково-педагогічних працівників, які будуть вакантними з 01.09.2023 року:

Факультет автоматизації виробництва та цифрових технологій:
декан,1,0 ставки Відповідно до профілю факультету
Кафедра цифрових технологій та проєктно-аналітичних рішень:
завідувач кафедри, 1,0 ставки Відповідно до профілю кафедри
професор кафедри, 1,0 ставки 051 Економіка (профіль – бізнес-аналітика, ІТ в економіці, реінжиніринг бізнес-процесів)
доцент кафедри, 2,0 ставки 051 Економіка (профіль – бізнес-аналітика, ІТ в економіці, реінжиніринг бізнес-процесів)
доцент кафедри, 1,0 ставки 073 Менеджмент (профіль – проєктний менеджмент)
доцент кафедри, 1,0 ставки 122 Комп’ютерні науки, 121 Інженерія програмного забезпечення
доцент кафедри, 1,0 ставки 122 Комп’ютерні науки, 121 Інженерія програмного забезпечення
Кафедра автоматизації, електро- та робототехнічних систем:
завідувач кафедри, 1,0 ставки відповідно до профілю кафедри
доцент, 1,0 ставки 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
професор, 1,0 ставки Мехатроніка / робототехніка
Кафедра мовних та гуманітарних дисциплін:
завідувач кафедри, 1,0 ставки відповідно до профілю кафедри
доцент, 1,0 ставки Трудове право; право соціального забезпечення; загальне правознавство
доцент, 1,0 ставки Психологія, психологія управління, психологія комунікацій
доцент, 2,0 ставки Англійська мова для інженерів
Гірничо-металургійний факультет:
декан,1,0 ставки Відповідно до профілю кафедри
Кафедра металургії, матеріалознавства та організації виробництва:
завідувач кафедри, 1,0 ставки Відповідно до профілю кафедри
професор, 1,0 ставки 136 Металургія (профіль – сталеплавильне виробництво)
доцент, 1,0 ставки 136 Металургія (профіль – сталеплавильне виробництво)
доцент, 1,0 ставки 136 Металургія (профіль – аглодоменне виробництво)
доцент, 1,0 ставки 136 Металургія (профіль – прокатне виробництво, автоматизація та цифрові рішення у прокатному виробництві)
доцент, 1,0 ставки Проєктування, будівництво, реконструкція металургійних виробництв, кошториси
доцент, 1,0 ставки Стандартизація, сертифікація, менеджмент якості підприємства
доцент, 3,0 ставки Операційний менеджмент, антикризовий менеджмент, організаційне проєктування, управління результативністю персоналу, мотиваційний менеджмент, комунікаційний менеджмент, самоменеджмент
Кафедра гірничої справи:
завідувач кафедри, 1,0 ставки Відповідно до профілю кафедри
професор кафедри, 1,0 ставки Геологія, надрокористування
доцент, 2,0 ставки 184 Гірництво (профіль – відкрита розробка родовищ)
доцент, 2,0 ставки 184 Гірництво (профіль – підземна розробка родовищ)
Кафедра природничо-наукових та загальноінженерних дисциплін:
завідувач кафедри, 1,0 ставки відповідно до профілю кафедри
Кафедра безпеки праці та охорони довкілля:
завідувач кафедри, 1,0 ставки Відповідно до профілю кафедри
професор кафедри, 1,0 ставки 263 Цивільна безпека (профіль – аудит безпеки праці)
доцент кафедри, 2,0 ставки 263 Цивільна безпека (профіль – ризик-орієнтований підхід в безпеці праці, пожежна безпека підприємств, аудит та експертиза безпеки праці, культура безпеки праці)
доцент кафедри 1,0 ставки 183 Технології захисту навколишнього середовища

Посаду старшого викладача можуть займати особи, які:
а) мають ступінь магістра або вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) та стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років або
б) мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії).
Посаду доцента можуть займати особи, які мають ступінь магістра або вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), мають науковий ступінь та вчене звання доцента або мають науковий ступінь та стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років;
Посаду професора можуть займати особи, які мають ступінь магістра або вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) та:
а) які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора або
б) науковий ступінь доктора наук, вчене звання доцента та стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
Перелік документів, які має подати претендент:
1) письмову заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч (зразок наведено у додатку А Положення про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» та укладення з ними трудових договорів (контрактів));
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) резюме, в якому обов’язково вказуються контактні дані (телефон, адреса електронної пошти);
4) копію трудової книжки або за її відсутності – довідку за формою ОК-5 або ОК-7 для підтвердження досвіду роботи і стажу;
5) копії документів про вищу освіту;
6) копії документів про присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, – за наявності;
7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
8) список наукових праць (зразок наведено у додатку Б до Положення) та копії наукових праць відповідно до профілю посади, на заміщення якої подає свою кандидатуру претендент, за останні 5 років;
9) письмову згоду на обробку персональних даних, підписану власноруч (зразок наведено у додатку В до Положення);
10) копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва ін.) в разі їх наявності;
11) інформацію про освітню та/або професійну кваліфікацію науково-педагогічних, наукових працівників за формою, наведеною у додатку Г;
12) інші документи, які претендент вважає за необхідне надати (наприклад, додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, сертифікат про володіння іноземною мовою);
13) силабус та робочу програму за однією дисципліною, яка відповідає профілю посади, на заміщення якої подає свою кандидатуру претендент (доцільно скористуватися формами, наведеними у додатках Д, Е); окрім посад деканів
14) Презентаційні матеріали до двох лекцій з дисципліни, за якою надано силабус та робочу програму (окрім посад деканів).
У разі, якщо претендент працює в Університеті, він подає лише документи, перелічені в абзацах 1), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14).

*Примітка: Університет житлом не забезпечує.

Детальніше про умови конкурсу за посиланням