METINVEST
Menu

У Метінвест Політехніці відбулося обговорення освітньо-професійних програм галузі знань «Механічна інженерія»

За спільної ініціативи проректора з науково-дослідної роботи першого недержавного гірничо-металургійного університету «Метінвест Політехніка» Володимира Кухаря, та професора кафедри машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Олександра Шаповала, відбулася зустріч щодо обговорення проєктів освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія.

В обговоренні взяли участь представники провідних українських університетів технічного спрямування. Зокрема, до онлайн-заходу долучилися викладачі Донбаської Державної Машинобудівної академії, Вінницького Національного Аграрного Університету, Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні, Запорізького національного Університету, Національного Університету України «Київський політехнічний інститут», Дніпровського Державного технічного університету, а також Українського Державного університету науки і технологій.

Метінвест Політехніка готує до акредитації та старту низку цікавих освітніх програм магістерської підготовки. За деякими з них вже проводиться підготовка студентів з вересня 2022 року. Гаранти освітніх програм представили проєкти, наводили динаміку розробки і роботи над пропозиціями та зауваженнями стейголдерів, а також здобувачів вищої освіти. Після презентацій були заслухані всі зауваження та пропозиції, які набудуть відображення при коригуванні освітньо-професійних програм. Метінвест Політехнікою були представлені проєкти магістерських освітньо-професійних програм зі спеціальностей: 136 «Металургія сталі» (магістр)», 136 Металургія «Сучасні технології прокатного виробництва» (магістр) та 132 «Інноваційна діяльність у матеріалознавстві (магістр)». Проєкти освітніх програм, які, після попередніх обговорень, були удосконалені, та розміщені на сайті Університету для відкритого доступу.

Окремо того було анонсовано відкриття та здійснене попереднє обговорення проєкту нової освітньо-наукової магістерської мультидисциплінарної програми 136+073 «Управління модернізацією металургії», підготовку по якій планується виконувати суміжно за металургійним та управлінським напрямками. Нова освітня програма – це інноваційна концепція підготовки сучасних інженерів, справжніх лідерів галузі. Вона передбачає застосування унікального набору інноваційних «know-how», і є першим важливим кроком до післявоєнного відновлення промислового потенціалу нашої країни.


В обговоренні прийняли участь провідні науково-педагогічні працівники Метінвест Політехніки:

КУХАР Володимир Валентинович, доктор технічних наук, професор, проректор з науково-дослідної роботи
ПАШИНСЬКИЙ Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри металургії, матеріалознавства і організації виробництва
ШКРАБАК Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, професор, декан гірничо-металургійного факультету
РОВЕНСЬКА Вікторія Вячеславівна, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету автоматизації виробництва та цифрових технологій
МОЙСЕЄНКО Костянтин Євгенович, кандидат економічних наук, доцент, керівник департаменту управління якістю освіти та міжнародних проєктів
ГРУДКІНА Наталія Сергіївна, доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри природничо-наукових та загальноінженерних дисциплін
МАЛІЙ Христина Василівна, кандидат технічний наук, доцент, керівник науково-дослідного департаменту, доцент кафедри металургії, матеріалознавства і організації виробництва
ШТОДА Максим Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри металургії, матеріалознавства і організації виробництва
СТОЯНОВ Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри металургії, матеріалознавства і організації виробництва
ПОПЧЕНКО Ольга Юріївна, фахівець з комунікацій

Стейк Холдер (ООО «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ»):
КУРПЕ Олександр Геннадійович, доктор технічних наук, Керівник технологічної групи дирекції програм плоского прокату, ООО «МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ».