METINVEST
Menu

У ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» проводиться акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки та цифровий інтелект»

У Технічному Унверситеті «Метінвест Політехніка» проводиться акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки та цифровий інтелект» (ID у ЄДЕБО 55710) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.

Відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 4 жовтня року №1156-Е робота експертної групи відбуватиметься у віддаленому (дистанційному) режимі в період з 19 по 21 жовтня 2023 року включно.

У рамках роботи експертної групи запланована відкрита зустріч.

Відкрита зустріч з експертами: ID 55710 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», ОП
«Комп’ютерні науки та цифровий інтелект»
Час: 19 жовтня 2023 р. 15:00 (Київський час)
Підключитись до конференції Zoom:
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F87883216026%3Fpwd%3DQitweVFxVjJSUVZCc1BWd2xjTmViZz09&data=05%7C01%7Cpavlo.sahaida%40mipolytech.education%7Cc268c7d751b84bc827f608dbcb0cf40a%7C1f6a60da12a640289d77a98fa5c6b40f%7C0%7C0%7C638327028719630303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JRHxlhSk963XlRiADHr9dGJhfgGkgt2IepRxsnKbOy4%3D&reserved=0
Ідентифікатор конференції: 878 8321 6026
Пароль: 2023


Лінк на офіційну веб-сторінку МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА, розділ АКРЕДИТАЦІЯ — Polytechnic (metinvest.university)