METINVEST
Menu

Фокус на автоматизацію: експерти-практики Metinvest Digital провели для студентів Метінвест Політехніки лекції з розвитку автоматизованих систем управління

У першому недержавному гірничо-металургійному університеті відбулися лекції від фахівців Metinvest Digital для майбутніх магістрів з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Студенти Метінвест Політехніки, які навчаються за освітньою програмою «Інтелектуальні системи управління в гірничо-металургійному виробництві», поглиблювали знання із експертизи у промисловій автоматизації та розглянули сучасні рішення автоматизації у гірничо-металургійному комплексі. Такі лекції є стартом взаємодії технічного університету з провідними фахівцями підприємств Групи Метінвест, мета яких — ознайомлення студентів з основними напрямами розвитку автоматизованих систем управління різноманітних технологічних процесів, інтелектуальних та кіберфізичних систем.

У ролі лекторів до освітнього процесу долучилися експерти Metinvest Digital, — Володимир Оженко, директор Центру Експертизи, та Сергій Чуприков, начальник відділу ЦЕАСУТП. Для студентів Метінвест Політехніки фахівці з багаторічним досвідом у сфері цифровізації виробництва провели лекції за темами «Огляд MES (Manufacturing Execution System) рішень для ГМК», а також «Експертні системи та математичні моделі як частина промислової автоматизації» (Expertise and Math Model Systems as Part of Industrial Automation).

Олексій Койфман, керівник освітнього напряму, доцент кафедри організації та автоматизації виробництва, розповів про важливість залучення експертів у навчальний процес:

— Обрана для обговорення тематика не була випадковою. Використання експертних систем та математичних моделей в автоматизованому управлінні, агрегування технологічних даних та їх аналітична обробка в системах управліннях виробничими процесами є невід’ємними складовими диджиталізації виробництва в рамках концепції Industry 4.0. Для студентів Метінвест Політехніки можливість отримати інформацію безпосередньо від практиків, є відмінною перевагою навчання. Адже саме так, через досвід, посилення практичної складової, отримання дійсно передових знань від експертів, відбувається зростання студента як висококваліфікованого фахівця з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Окрема перевага таких лекцій від фахівців підприємств Групи Метінвест – підвищення кваліфікації викладача в аспекті практичної складової.

Сьогодні Україна потребує фахівців, озброєних новими знаннями та навичками управління цифровою електронікою, проєктування та програмування систем автоматизації виробництва. Студенти напряму автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій навчаються глибоко розуміти технологічні процеси у гірничо-металургійному комплексі, розробляти, модернізувати та забезпечувати роботу автоматизованих систем управління виробництвом.