METINVEST
Menu

Вступ-2022: Фахівці технологій захисту навколишнього середовища сьогодні у світових професійних трендах

Сьогодні, як ніколи, світ потребує справжніх знавців технологій захисту навколишнього середовища. Технічний Університет «Метінвест Політехніка» запрошує на освітні програми «Технології захисту навколишнього середовища» для бакалаврів та «Інноваційні технології та системи захисту навколишнього середовища» для магістрів. Для вступу достатньо скласти мотиваційний лист.

Крім злочинів проти людей, ворог щодня завдає збитків інфраструктурі та житловому фонду України, а ще чинить злочини проти довкілля. Технології захисту навколишнього середовища – це потужна переможна сила, освіта майбутнього. Професія інженера-еколога, знавця інноваційних технологій захисту довкілля входить у світові тренди, і попит на таких фахівців спостерігається вже відсьогодні.

Пікареня Дмитро Сергійович, доктор геологічних наук, професор кафедри екології та економіки довкілля Технічного Університету «Метінвест Політехніка», керівник напряму підготовки, та Максимова Наталія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент цієї ж кафедри, відповіли на основні питання, що цікавлять вступників:

Дмитре Сергійовичу, сьогодні програми підготовки фахівців з технологій захисту навколишнього середовища користуються великим попитом серед абітурієнтів, що обирають майбутній професійний напрямок. Що є передумовою такою популярності?

У доповіді «Майбутнє робочих місць 2020» на Всесвітньому економічному форумі, стверджується, що одним з техно-соціальних ключових трендів майбутнього ринку зайнятості є екологізація. Зростаюча увага до екології у споживачів і виробників буде супроводжуватись перетворенням самого її поняття та поширення у бізнесі. Зараз відмічається стійка тенденція цифрової трансформації управління охороною довкілля. Екологічний моніторинг і впровадження природозахисних практик стануть в найближчі десятиліття обов’язковою частиною роботи у всіх секторах промисловості. А у зв’язку з екологічною ситуацією, що склалася наразі в нашій країні, такий попит на фахівці-екологів зростає у рази.

Наталіє Миколаївно, що покладено в основу підготовки здобувачів за освітніми програмами «Технології захисту навколишнього середовища» для бакалаврів та «Інноваційні технології та системи захисту навколишнього середовища» для магістрів у «Метінвест Політехніці»?

В основу підготовки покладена концепція екологізації виробництва шляхом впровадження сучасних та інноваційних технологій захисту навколишнього середовища та систем екологічного менеджменту. Це в повній мірі відповідає екологічній політиці групи «Метінвест Холдинг», яка знайшла своє відображення в Технологічній стратегії-2030. Перевагою підготовки є тісний зв’язок між навчанням та реальним виробництвом в гірничо-металургійної галузі, що дозволяє здобувачам безпосередньо приймати участь у програмах екологічної ефективності виробництва та захисту довкілля. Постійне вдосконалення технологій захисту навколишнього середовища, влаштування нового обладнання з підвищеним рівнем автоматизації та діджитал-технологій потребує залучення висококваліфікованих фахівців з широким колом знань не тільки у своїй, але й суміжних галузях. Випускники зможуть забезпечувати високоефективну роботу природозахисного обладнання, впроваджувати нові технології у сфері захисту навколишнього середовища. Розширення світогляду, набуття відповідних hard skills і soft skills, включаючи розвинення аналітичних компетентностей на бакалавраті підвищать конкурентну спроможність на ринку праці, дозволять набути суттєву базу для саморозвитку особистості.

Які переважні відмінності освітніх програми саме у «Метінвест Політехніці»?

Під час навчання студентам надаватимуться знання з екологічної безпеки підприємств. Будуть сформовані діджитал-компетентності для ефективного екологічного моніторингу та прийняття оперативних заходів щодо недопущення погіршення стану довкілля. Протягом всього періоду навчання передбачене вивчення англійської мови за фаховим спрямуванням. Це, дозволить вільно орієнтуватися у світових тенденціях та технологіях, які застосовуються для охорони довкілля, слідкувати за змінами у міжнародному екологічному законодавстві, переймати досвід та найкращі доступні технології і підготуватись для складання екзамену з іноземної мови на рівні В2.

До складу викладацької команди входять не тільки викладачі, які є експертами в різних галузях науки і техніки, але й висококваліфіковані професори й доценти з інших вищих навчальних закладів. Окрема цінність викладацької команди — працівники підприємств Групи Метінвест, які поділяться власними знаннями, досвідом роботи, особливостями функціонування тієї чи іншої системи як в рамках дуального навчання, так й під час практик. Така передача досвіду молодим інженерам є дуже гарною традицією, що забезпечить наступність знань між поколіннями і дозволить здобувачам вищої освіти опанувати практичні навички майбутньої професії протягом навчання.

Нагадаємо, що для дітей співробітників та для працівників підприємств Групи Метінвест навчання у «Політехніці» буде безкоштовним (на умовах тристоронніх договорів). Окрема перевага для тих, хто вже працює на підприємствах Групи – буде створений зручний графік навчання, що дозволить здобувати вищу освіту за обраною освітньо-професійною програмою без відриву від основної зайнятості.

Приймальна комісія надає відповіді на будь-які питання щодо вступу до «Метінвест Політехніки»: +38(067) 760-49-71, +38(095) 070-06-37, або надіслати лист-запит на електронну адресу pk@mipolytech.education