METINVEST
Menu

Тримаємо у фокусі: 21 жовтня вся світова спільнота відзначає Міжнародний день академічної доброчесності

21 жовтня вся світова спільнота відзначає Міжнародний день академічної доброчесності. Україна вперше долучилася до відзначення цього Дня у 2020 році. З кожним роком все більшого значення для української академічної спільноти набуває питання впровадження міжнародних академічних стандартів в освітнє та наукове середовище.

Дотримання академічної доброчесності, згідно із законом (https://kodeksy.com.ua/pro osvitu/statja-42.htm) «Про освіту», є обов’язковим для всіх учасників освітнього процесу.

Отже, ви дотримуєтесь академічної доброчесності, якщо:

 • самостійно виконуєте навчальні завдання поточного та підсумкового контролю;
 • подаєте посилання на джерела інформації в разі використання її у своїх роботах;
 • надаєте достовірну інформацію про результати власної навчальної діяльності.

Ви порушуєте академічну доброчесність, якщо вчиняєте:

 • академічний плагіат — відтворюєте тексти інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат — подаєте власні раніше оприлюднені роботи як нові;
 • фабрикацію — вигадуєте дані чи факти й подаєте їх у своїй роботі;
 • фальсифікацію — свідомо змінюєте чи модифікуєте вже наявні дані;
 • списування — виконуєте письмові роботи із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання;
 • хабарництво – надаєте чи пропонуєте надати кошти чи будь-які інших блага матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

У законі передбачена відповідальність за порушення академічної доброчесності. Це:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • відрахування із закладу освіти;
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

Бібліотека Метінвест Політехніки пропонує ознайомитись із презентацією ***«Академічне письмо: як писати доброчесно»***.

Ми, безумовно, упевнені, що ви навчаєтесь доброчесно! Проте закони потрібно знати, бо хто попереджений, той озброєний!